Site icon BİYOLOJİDERSİM

ATP ve Metabolizma Çalışma Soruları-1

 

ATP ve Metabolizma Çalışma Soruları-1

 

1)          ATP molekülünün yapısının şemasını çiziniz.

 

 

 

 

 

2)          ATP’nin özelliklerini yazınız.

 

 

 

 

3)          ATP metabolizmasını açıklayınız. Şema ile gösteriniz.

 

 

 

 

 

4)          Fosforilasyon çeşitlerini yazarak açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

5)          Endergonik ve ekzergonik tepkimeleri açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

6)          ATP’nin biyokimyasal tepkimelerde nasıl kullanıldığını açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version