Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları

 

            Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları

Gereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı: İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez. Çünkü gereksiz sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır.  Bu anlatım bozukluğu şu şekillerde olabilir:

 Eş ve Yakın Anlamlı Sözcüklerin Aynı Cümle İçinde Kullanılması: 

Örnek :

  Atatürk’ün yaptığı yenilikçi devrimler, sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir.

  Atatürk’ün yaptığı devrimler, sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir.

 

  Yatmadan önce dişlerini fırçalamayı unutma.

  Yatmadan dişlerini fırçalamayı unutma.

 

  Giyimlerinde, konuşmalarında ve davranış biçimlerinde bir gariplik yoktu.

  Giyimlerinde, konuşmalarında ve davranışlarında bir gariplik yoktu.

 

Yardımcı Eylemlerin Gereksiz Kullanılması :  “Et, ol” yardımcı eylemlerinin yerini ad ve ad soylu

sözcüklere gelen herhangi bir yapım eki tutuyorsa, ya da bunlar cümleden çıkarıldığında, bir anlam değişimi veya daralması olmuyorsa, yardımcı eylemlerin kullanılması gereksizdir. 

Örnek :

Kendine iyi bakmadığı için sık sık hasta oluyor.

Kendine iyi bakmadığı için sık sık hastalanıyor.

 

Doktorun bütün hastalarını iyi ettiğini duydum.

Doktorun bütün hastalarını iyileştirdiğini duydum.

 

Bu işin en kısa sürede biteceğini umut ediyordum.

Bu işin en kısa sürede biteceğini umuyorum.

 

 Gereksiz Ek Kullanımı : 

Örnek :

  İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katılmıştı.

  İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katılmıştı.

 

  Bu bestesi onun en tanınmış eseridir.

  Bu beste onun en tanınmış eseridir.

 

  Babamın başı ağrıdığında aspirin içerdi.

  Babam başı ağrıdığında aspirin içerdi.

 

Yanlış Anlamda Kullanılan Sözcükler : Kimi sözcükler aynı kökten türediği için yazılış ve okunuş olarak

birbirine benzer; ancak bunların anlamları farklıdır. Bu sözcükler karıştırılıp birbirinin yerine kullanılırsa,

anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Ayrıca kimi durumlarda cümlenin anlamıyla, o cümlenin içinde yer alan bir sözcük anlamaca uyuşmaz, çelişir. Sözcük yanlış anlamda kullanıldığı için de anlatım bozukluğu ortaya çıkar.

Örnek :

  Güzelliğinin farkında olduğunu belirten davranışlar sergiliyordu.

  Güzelliğinin farkında olduğunu gösteren davranışlar sergiliyordu.

 

  Bu kadar çekimser olmana gerek yok; aralarına katıl, girişken ol.

  Bu kadar çekingen olmana gerek yok; aralarına katıl, girişken ol.

 

 

  Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar sağlamaktadır.

  Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar vermektedir.

 

Yanlış Yerde Kullanılan Sözcükler :  Bir cümlede her sözcüğün yerli yerinde, başka bir deyişle her

sözcüğün kullanılması gereken yerde olması gerekir. Cümle içindeki bir tek sözcüğün bile yerini değiştirmek farklı anlamlar, farklı yorumlar ve yargılar oluşturur. Kimi zaman da mantıksal tutarsızlıklara yol açar.

Örnek :

  Ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ülkemizin belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.

  Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.

 

  Ankara’da Kızılay’ın yapılan yeni binası görkemli olacak.

  Kızılay’ın Ankara’da yapılan yeni binası görkemli olacak.

 

  Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı.

  Okulu bitirince doğduğu kasabada doktor olarak çalışmaya başladı.

 

Anlamca Çelişen Sözcükler : Anlamca, cümlenin yargısıyla uyuşmayan, cümlede iletilen yargıyla çelişen

ya da karşıtlık yaratan sözlerin bir arada kullanılması  önemli bir anlatım kusurudur. Cümlenin anlamında

çelişki, genellikle “kesinlik” ve “olabilirlik” anlamı taşıyan sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanır.

Örnek :  

Kapının önünde tamı tamına üç beş nöbetçi vardı.

Kapının önünde üç beş nöbetçi vardı.

 

Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. 

Bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. 

 

 Kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda belki alacaksın.

 Kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda alacaksın.

 

 Mantısal Tutarsızlık : Bir cümlede, iletilmek istenen anlamın eksiksiz olabilmesi için düşünce ve mantık

son derece önemlidir. İyi bir anlatımda sağlam bir düşünme ve mantık yürütme temel koşuldur. Mantıksal

hataları ve tutarsızlıkları içeren cümleler, dil bilgisi kurallarına uygun olsalar bile anlamı ve yargıyı eksiksiz iletmezler. Bu tür yanlışlar genellikle dikkatsizlik sonucu ortaya çıkar. 

Örnek:  

Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık.

Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere tanıtmaya çalıştık.

 

 Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme, hatta kısmi felce neden olabilir.

 Önlem alınmazsa bu hastalık kısmi felce, hatta ölüme neden olabilir.

 

 Son turda atlet, arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti.

 Son turda atlet, önündeki yarışçıyı bir hamlede geçti.

 

 Deyim ve Atasözü Yanlışları : Deyim ve atasözleriyle ilgili iki tür yanlışlık yapılabilir :  Deyimler ve atasözleri, kalıplaşmış söz gruplarıdır. Bu kalıpların bozulması ve bir sözün yerine eş anlamlısının getirilmesi anlatım bozukluğu yaratır.Bir deyimin ilettiği anlamla, cümlenin taşıdığı anlam arasında bir uyumsuzluğun olması anlatım bozukluğuna neden olur. 

Örnek :Bir koyundan iki deri çıkmaz.

Bir koyundan iki post çıkmaz.

 

Haydi bakalım seç pirincin taşını.

Haydi bakalım ayıkla pirincin taşını. 

Tüm itirazlara göz yummuştu.

Tüm itirazlara kulak tıkamıştı.

 

Karşılaştırma Yanlışları :  Kimi durumlarda varlıklar, nesneler ve kavramlar arasındaki benzerlik ve

farklılıkları göstermek için yapılan karşılaştırmalar ya ikili bir anlam, iki farklı yorum yaratır ya da mantığa uymaz. Böyle durumlarda cümlede anlatım bozukluğu ortaya çıkar. 

Örnek : 

  Kardeşim annemi babamdan çok sever.

  Sen futboldan benden daha çok hoşlanırsın.

  Sırma gibi siyah saçlarını toplayıp topuz yaptı.

 

 

                     Dil Bilgisi Kuralları İle İlgili Anlatım Bozuklukları :

 

Yüklem Yanlışları :

 

Yüklem Eksikliği :  İki farklı yargının tek eylemsiye veya tek yükleme bağlanması, çoğu kez yargılardan

birinin eylemsiyle ya da yüklemle uyumsuzluğuna neden olur ve bu durum anlatım bozukluğu yaratır. Bu

durumda her farklı yargıyı ayrı bir yan cümleye (eylemsiye) ya da yükleme bağlamak anlatım bozukluğunu ortadan kaldırır.

Örnek :

Çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler.

Çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava girdiler.

 

İş konusunda ben onu, o da beni etkilemek istemez.

İş konusunda ben onu etkilemek istemem, o da beni etkilemek istemez.

 

Hava açık; ama sıcak değildi.

Hava açık; ama sıcak değildi.

 

Yüklem Uyuşmazlığı : Sıralı cümlelerde yüklemlerin kip ve kişi ekleri yönünden uyumlu olmaları gerekir.Bu eklerin uyumsuzluğu anlatım bozukluğu yaratır.

 

Örnek :   

Sabahları bana uğrar, okula birlikte giderdik.

Sabahları bana uğrar, okula birlikte giderdik.

 

Badana boya bitmiş, evi yerleştirecektik.

Badana boya bitmişti, evi yerleştirecektik.

 

Bu konuda seyircilerle biz eleştirmenler bir kez daha ters düştü sanırım.

Bu konuda seyircilerle biz eleştirmenler bir kez daha ters düştük sanırım.

 

Birleşik cümlelerde, yan cümlenin yüklem çatısıyla temel cümlenin yüklem çatısı, etkenlik ve edilgenlik

yönünden uyumlu olmalıdır. Birinin çatısıyla temel cümlenin yüklem çatısı, etkenlik ve edilgenlik yönünden uyumlu olmalıdır. Birinin çatısı etkenken diğerinin edilgen  olması, çatı uyumsuzluğuyla ilgili anlatım bozukluğu oluşturur. Sıralı cümlelerde yer alan yüklemlerin de çatılarının etkenlik edilgenlik yönünden uyumlu olması gerekir.

 

 Örnek :

Toplantıda hep aynı konu tartışılıyor, saatlerce aynı şeyler konuşuyordu.

Toplantıda hep aynı konu tartışılıyor, saatlerce aynı şeyler konuşuluyordu.

 

Midesinden şikayeti olanlara fazla kızartma yememesini tavsiye ediyorlar.

Midesinden şikayeti olanlara fazla kızartma yememelerini tavsiye ediyorlar.

 

Özne Yanlışları :  Sıralı ve bağlı bileşik cümlelerde ortak olarak kullanılan öznenin bütün yüklemlere

uyması gerekir. Özne, bu eylemlerden birine uymazsa cümlede özne yüklem uyuşmazlığı ortaya çıkar. Bu

tür anlatım bozuklukları, her farklı yargıya ayrı bir özne kullanılmasıyla giderilebilir. Ayrıca özneyle yüklem arasında, kişi yönünden ve tekillik çoğulluk yönünden bir uygunluk da olmalıdır. 

Örnek :

Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci baskıya girecek.

Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap ikinci baskıya girecek.

 

O resimlerinde pastel renkleri kullanmış, bu nedenle çok çabuk satılmış.

O resimlerinde pastel renkleri kullanmış, bu nedenle resimleri çok çabuk satılmış.

 

Nesne Yanlışları :

 

Nesne-Yüklem Uyuşmazlığı : Bu uyuşmazlık, bileşik cümlelerde nesnenin, ilk cümlenin yüklemine

uymamasından kaynaklanır. Bu bozukluk ikinci cümleye dolaylı tümleç, edat tümleci veya nesne

eklenerek giderilebilir.

  Örnek :

Beni hiçbir zaman unutmadı, her zaman mektup yazdı.

Beni hiçbir zaman unutmadı, her zaman bana mektup yazdı.

 

Çocuğun gözlerindeki yaşı silip, yerine oturttu.

Çocuğun gözlerindeki yaşı silip, çocuğu yerine oturttu.

 

 

Nesnelerin Yapısal Uyuşmazlığı : Bir cümlede aynı eklerle türetilen birden çok eylemsi, nesne

görevinde kullanılabilir. Bu nesnelerin ekleri farklı kullanılmışsa bunlar arasında yapısal uyumsuzluk

oluşur ve bu uyumsuzluk anlatım bozukluğu yaratır.

Örnek :

Seni anladığımı ve onaylayışımı gözden kaçırmazdın sanmıştım.

Seni anladığımı ve onayladığımı gözden kaçırmazdın sanmıştım.

 

Ne gelişini ne de gittiğini gördüm.

Ne gelişini ne de gidişini gördüm.

 

Tümleç Yanlışları :

 

Dolaylı Tümleç-Yüklem Yanlışları : Bileşik cümlelerde ortak olarak kullanılan dolaylı tümlecin, ilk

cümlenin yüklemine uyarken ikinci cümlenin yüklemine uymadığı görülebilir. Böylece tümleç-yüklem

uyuşmazlığı ile ilgili anlatım bozukluğu ortaya çıkar.

Örnek :    

Kadına her fırsatta bağırıyor, sürekli aşağılıyordu.

Kadına her fırsatta bağırıyor, kadını sürekli aşağılıyordu.

 

Sana her konuda güveniyor ve yardım bekliyoruz.

Sana her konuda güveniyor ve senden yardım bekliyoruz.

 

Zarf Tümleci-Yüklem Yanlışları :  Bileşik cümlelerde, zarf tümleci ortak olmadığı halde, bütün

yüklemler için ortak öğe kabul edilirse, anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu anlatım bozukluğu, ikinci

cümleye bir zarf tümleci ilavesiyle giderilebilir. Bu nedenle bu anlatım bozukluğunun diğer adı, zarf tümleci eksikliğidir. 

Örnek :

Her zaman senin yanındayım, seni yalnız bırakmayacağım. 

Her zaman senin yanındayım, hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım.

 

Hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin mutluluğu için çalıştı.

Hiçbir zaman kendini düşünmedi, her zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı.

 Edat Tümleci-Yüklem Yanlışları :  Bileşik cümlelerde, edat tümleci durumundaki öğe, ortak

olmadığı halde ortak kabul edilirse anlatım bozukluğu meydana gelir. Bu uyuşmazlık ikinci cümleye uygun bir tümleç ya da nesne eklenerek giderilebilir. Aynı şekilde bir dolaylı tümleç, nesne ya da öznenin yüklemle uyum sağlamayış nedeni bir edat tümleci eksikliği olabilir

Örnek :

Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce sohbet ederdi.

Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce onunla sohbet ederdi.

 

Arkadaşımın babası geldi, bir süre sohbet ettik.

Arkadaşımın babası geldi, bir süre onunla sohbet ettik.

 

 

 

Tamlama Yanlışları :

 

 Ad  Tamlaması Yanlışları : Bir ad tamlamasında;

  Tamlayan ya da tamlanan sözcüklerden birinin eksikliği,

  Tamlayan veya tamlanan eklerinden birinin kullanılmaması dolayısıyla tamlayan eksikliğinin

anlam belirsizliği yaratması, ad tamlamasına ilişkin belli başlı yanlışlıklardır.

  Örnek :

Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de zamanıdır.

Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de bunun zamanıdır.

 

 

Sıfat Tamlaması Yanlışları : Sıfat tamlamasına ilişkin yanlışlıklar şu şekilde oluşabilir;

  “Bir” den büyük sayı sıfatlarıyla kurulan sıfat tamlamalarında adın çoğul eki alması yanlışlık

yaratır. Bu tür sıfat tamlamalarında adın tekil kullanılması gerekir.

 Örnek: 

Toplantıda üç ya da daha çok konuşmacılar söz alacakmış.

Toplantıda üç ya da daha çok konuşmacı söz alacakmış.

 

Dışarıda iki insanlar seni soruyordu.

Dışarıda iki insan seni soruyordu.

 

  “Birçok, biraz, herhangi, birkaç, hiçbir, her” gibi belgisiz sıfatların tamlayan olduğu sıfat

tamlamalarında, adın tekil kullanılması gerekir. 

Örnek :

İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katıldı.

İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katıldı.

 

Hiçbir anne ve babaların buna itiraz edeceğini sanmam.

Hiçbir anne ve babanın buna itiraz edeceğini sanmam.

 

 

  “Her” belgisiz sıfatının tamlayan olduğu sıfat tamlamalarında, yüklemin olumsuz olması anlatım

bozukluğu yaratır

Örnek :

Bu mevsimde her çeşit kuş avlanmayacaktır.

Bu mevsimde hiçbir çeşit kuş avlanmayacaktır.

 

Bu tarihlerde her grup sınavlarını aksatmayacak.

 Bu tarihlerde hiçbir grup sınavlarını aksatmayacak.

 

Yapıları Yanlış Olan Sözcükler :  Kimi zaman yapım eklerinin sözcüklere, kurallara uygun olarak

seçilmemesinden dolayı, kimi zaman da eklerin yanlış seçilmesi nedeniyle sözcüklerin yapıları bozuk olur. Yanlış yapılandırılmış sözcükler, dil bilgisi kurallarına uymaz ve anlatım bozukluğu yaratır.

 Örnek :

Çocuğu iyi bir doktora bakıtmak gerekiyor.

Çocuğu iyi bir doktora baktırmak gerekiyor.

 

Alıkoyulan paketleri yarın postaya verelim.

Alıkonulan paketleri yarın postaya verelim.

 

Bu eşyaları pahalılatmak müşteri kaybına yol açar.

Bu eşyaları pahalılaştırmak müşteri kaybına yol açar.

 

Yanlış Ek Kullanımı : Bir sözcüğe, gelmesi gereken ekin dışında yanlış bir ekin getirilmesi de kimi zaman anlatım bozukluğuna yol açar. 

Örnek :

Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor.

Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olmasından kaynaklanıyor.

 

Okuduklarını ezberlemek değil, tartışarak özümlemesine sağlamak gerekir.

Okuduklarını ezberlemek değil, tartışarak özümlemesini sağlamak gerekir.

 

Her ne kadar şehir dışına taşınmışsak bile beklenen rahatlığa kavuşulmamıştır.

Her ne kadar şehir dışına taşınmışsak bile beklenen rahatlığa kavuşamadık.

 

Noktalama Yanlışları : Noktalama işaretlerinin eksik ya da yanlış yerde kullanılması; cümleleri bir anlam

belirsizliğine sürükleyebileceği gibi cümleden birden fazla anlam çıkmasına da yol açabilir. Bu nedenle

noktalama işaretlerinin anlama etkileri ve kullanıldığı yerler iyi bilinmelidir. Yanlış kullanımlar ortaya çıkarsa amaçlanan anlama ulaşmak mümkün olmaz. Bu durumlar da cümlede bir anlatım bozukluğu yaratır.

Örnek :

Yabancı dükkandaki eşyaları beğenmedi.

Yabancı, dükkândaki eşyaları beğenmedi.

 

 Bebekler için, ağlamak, açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçimidir.

 Bebekler için ağlamak, açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçimidir.

 

 Kadın şoförü şöyle bir süzdü.

 Kadın, şoförü şöyle bir süzdü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLATIM BOZUKLUKLARI SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yapılandırılmış bir sözcükten kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)  Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

B)  Yolsuzluk yapanlara gereken ceza verilmelidir.

C)  Uzun süredir bu mahallede kasapçılık yapan Levent  Efendi, dün vefat etti.

D)  Düşmanımın düşmanı benim dostumdur.

E)  Yazımını bilmediğiniz bir kelime olursa, İmla Kılavuzu’na bakınız.

 

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Halkın bu dünyadan benim hiçbir şey alamadığımı görebilmesi için elimi tabutun dışında bırakın.

B)   Eğer özgürce yaşamıyorsak,  ölümü karşılamamız daha doğru olur.

C)   Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize daha iyi davranırdık.

D)   Voltaire, ölüm anında başında duran papaza: “  İçimde güzel bir yere göç ediyormuşum gibi bir his  var.”   dedi.

E) Hangi işe elimi atsam yüzüme gözüme bulaştırıyorum.

 

 3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)   Bugün öğleden sonraki yağan yağmur, insanları işlerinden alıkoydu.

B)   İnsanoğlu şüphe içinde yaşamak için değil, sorup öğrenmek için yaratılmıştır.

C)   Dalgın kafayla bir şeyler öğretmeye çalışmak, rüzgarlı havada ateş yakmaya benzer.

D)   Bugün bildiklerimizin dışında bir kelime bile öğrensek dünden farklı bir kişi oluruz.

E)   Senin bir gecede okuduğun kitabı, ben senelerce yazabilmek için saçımı ağarttım.

 

 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)   Asırlar önce yaşamış  büyük bilim adamlarıyla tanışıp görüşme fırsatını sadece kitaplar verir.

B)   Kitap, seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve  öğüt veren  en yakın arkadaşındır.

C)   Cahil insanın susması gerekir,  zaten sussaydı cahil  olamazdı.

D)   Uçmasını bilmiyorsan uçurumun kenarında yuva yapma.

E)   Bu öğrendiklerimiz de, bizim ne kadar cahil olduğumuzu daha fazla ortaya çıkartıyor.

 

 5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A)  Ehliyet alabilmeniz için lise öğretiminizi  tamamlamanız gerekir.

B)  Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek.

C)  Yarın Siirt’ten  Batman’a gidiyorum.

D)  Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.

E)  Ülkeler kılıçla alınır; adaletle korunur.

 6.     “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Mantık hatası         

B) Özne eksikliği   

C) Yüklem eksikliği     

D) Gereksiz sözcük kullanımı

E) Tamlayan eksikliği

 

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)  Rüştü, iyi bir kaleci ;ancak fazla topla oynuyor.

B)  Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur.

C)  Penceremden uçan kuş sürülerini izliyordum.

D)  Sanatçının eserini  yazdığı mekan uygunsa, tabi ki daha orijinal eserler yazacaktır.

E)  Günde on kez  telefon satan dükkana uğrardı.

 

 8   “Bu civarda bayan pantolon  satan bir dükkan yok mu?”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)  Gereksiz sözcük kullanımı

B)  Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.

C)  Özne eksikliği

D)   İyelik  eki eksikliği

E)   Çatı uyuşmazlığı

 

 9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?  

A)   Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek  sağlamak için çalıştı durdu.

B)   Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.

C)   Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca  müebbet hapse mahkum oldu.

D)   Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlayacağım.

E)   Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.

 

 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında  herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz?

A)   Sendeki bütün kitapları geri alacağım.

B)   Fabrika işçileri geri işe alındı.

C)   Bende sana ait ne varsa hepsini sana geri iade ediyorum.

D)   Eğer bir karar verdiyseniz, geri adım atmayın.

E)   Biraz daha geri gider misin?

 

 

ANLATIM BOZUKLUKLARI SORULARININ CEVAPLARI:

1) C şıkkında “kasapçılık” yerine “kasaplık” getirilmelidir.

 

2) E şıkkında “elimi atsam” değil “el atsam” olması gerekir.

 

3) A şıkkında “sonraki” yerine “sonra” gelmesi gerekir.

 

4) A şıkkında bozukluk yoktur.

    B şıkkında “öğüt veren” ‘den önce “sana” getirilmeli.

    C şıkkında “zaten” ‘den önce “cahil insan” getirilmeli.

    D şıkkında “kenarında” yerine “kenarına” getirilmeli.

    E şıkkında “ daha fazla” cümleden atılmalı.

 

5) C şıkkında “gidiyorum” yerine “ gideceğim” denmesi gerekirdi.

 

6) “Ay bir yandan” dan sonra “sarsın“ getirilerek bozukluk giderilebilir.

 

7) A,B,C ve E şıklarında kelimelerin yerlerinden dolayı anlatım bozukluğu vardır. D şıkkında ise kelime eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.

 

8) “Pantolon” yalın halde değil “pantolonu” şeklinde ek almış olması gerekir.

 

9) C şıkkında “yaşamı boyunca” ve “müebbet” aynı anlamda olduğu için “yaşam boyu” fazlalıktır.

 

10) C şıkkında “iade etmek” zaten “geri vermek” demektir.Cümleden “geri” sözcüğü çıkarıldığında daralma veya bozulma olmaz.

 

 

 

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN :

ADI                          : Zeynel Cumhur

SOYADI                      : MURAT

OKUL                         : ISPARTA ANADOLU LİSESİ

SINIFI                       : 11-A

NUMARASI                  : 1141

 

 

KAYNAKÇA: 

www.edebiyatögretmeni.net

mebk12.meb.gov.tr

www.edebiyatogretmeni.org

www.turkceogretmeniyim.net

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/anlamla-ilgili-anlatim-bozukluklari/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: