Site icon BİYOLOJİDERSİM

9.Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı cevaplı (2021-2022) 2

 

9.Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı cevaplı (2021-2022) 1

1)          Verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a.       Suyun başka moleküllere tutunmasını sağlayan kuvvet ………………………… kuvvetidir.

b.       İnsan kanının optimum pH’ı …………’tür.

c.       Canlılar …………………………….. maddeleri üretemezler, dışardan hazır alırlar.

d.       Riboz ve ……………………………….. monosakkaritleri yapısal olduğu için ATP üretiminde kullanılmazlar.

e.       İnsanlar glikozun fazlasını ………………………. Polisakkariti şeklinde depolarlar.

f.        Hayvansal depo polisakkariti …………………………….., yapısal polisakkariti ise …………………………….. dir.

g.       Monosakkaritlerin polimerleşmesi …………………….. bağı ile gerçekleşir.

h.       Su donduğunda …………………. artar. Bunun sonucunda suya göre …………………………. azalır.

i.        Asit ve bazların tepkimesi sonucu nötr ………………… oluşur.

j.        Su, terleme yoluyla vücut ……………….. korunmasına yardımcı olur.

2)          Aşağıda verilen cümlelerden doğru ifadeleri (D), yanlış ifadeleri ise (Y) yazarak belirtiniz.

a.       (….) Prokaryot canlılarda sitoplazma ce çekirdek bulunmaz.

b.       (….) Ökaryot hücrelerde kalıtım maddesi sitoplazmada bulunur.

c.       (….) Bütün canlılar besinlerini kendisi üretir.

d.       (….) Üretici canlılar inorganik maddeleri de üretebilirler.

e.       (….) İnorganik maddeler enerji verebilirler.

f.        (….) Adaptasyon canlıların hayatta kalma şanslarını arttırır.

g.       (….) Suyun öz ısısı yüksek olduğu için geç soğur.

h.       (….) Karbohidratlar ATP üretiminde ilk tercih edilen besindir.

i.        (….) Botanik, bitkileri inceleyen bilimdir.

j.        (….) Bütün canlılar homeostasiyi sağlamak ve korumak zorundadır.

3)          Anabolizma ve katabolizma kavramlarını tanımlayarak her birine örnek veriniz.

 

 

 

 

 

4)          Canlıları hücre sayısına ve hücre yapısına göre gruplayınız.

 

 

 

 

 

 

5)          Aşağıda verilen kavramları tanımlayınız.

a.       Monomer:

 

 

b.       Adhezyon:

 

 

c.       Kohezyon:

 

 

d.       Asit:

 

 

e.       Tuz:

 

 

 

6)          Disakkarit çeşitlerinin sentez tepkimelerini yazınız.
PDF        WORD  

 

Exit mobile version