3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar -a. Konak özgüllüğü

 

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar

a.  Konak özgüllüğü

Konak özgüllüğü veya monofaji (tek tip besin kullanma) çoğu omurgasız gruplar ve özellikle böcekler için tipik bir ekolojik özelliktir. Monoksen parazit veya monofaj organizma içinde/üzerinde yaşadığı veya beslendiği türün bireylerini özgül mekanizmalarla tanır ve konağın savunma mekanizmalarını aşmasını olası kılan özgün adaptasyonlara sahiptir.

Hatta bitkilerde edafik faktör bağımlığı aşağı yukarı benzer bir neden olarak iş görebilir (Macnair & Gardener 1998). Bu adaptasyonların özgül olması nedeniyle adaptasyon ile ilişkili fenotiplerde değişim sağlayacak küçük sapmalar populasyonun geleceğinde derin etkilere neden olur. Sözgelimi konak bitkisini özgül bir kimyasal aracılığı ile tanıyan bir böcek, ikinci bir bitkiyi konak olarak kullanmasını sağlayacak bir mutasyona sahip olursa, mutasyonu taşıyan bireylerin konak seçme davranışında sapmaya neden olur (Funk vd. 2002). Normal konak tanıma prosedürü değişen bir grup bireyin ikinci bir konağı kullanabilmeleri ve üremenin konağa bağımlı olarak gerçekleşmesi zamanla bağımsız bir evrimsel seyri olan bir popülasyonun oluşmasına yol açabilir. Bu tür populasyonlar sınırlı sayıda birey ile başladıklarından hızlı bir farklılaşma seyri yaşarlar (kurucu etkisi ve genetik sürüklenme nedeniyle). Bu nedenle, özgül konak kullanan parazitler veya monofaj beslenen organizmalar için, bu davranışlarında sapma yaratacak mutasyonlara bağlı olarak farklılaşma bu gruplardaki tür çeşitliliğinin temelindeki başlıca olgularından biridir. Bu yolla türleşme olayının gerçekleştiği çok sayıda çalışma yayınlanmıştır (Feder vd. 1989, Bush 1993, Berlocher vd. 1998, Feder 1998, Abrahamson vd. 2001).

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/3-turlesmeyi-tetikleyen-olaylar-a-konak-ozgullugu/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: