Mart 2023 archive

Hücre Çalışma Soruları-5 (organeller)

  Hücre Çalışma Soruları-5 (organeller) 1)      Ökaryot bir hücrede bulunabilen organeller nelerdir?         2)      Ökaryot bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan organeller nelerdir?         3)      Lizozom organelinin yapımında hangi organeller görev yapar?          4)      Kontraktil koful hangi canlılarda bulunur? İşlevi nedir?         …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-calisma-sorulari-5-organeller/

Hücre Çalışma Soruları-4 (organeller)

  Hücre Çalışma Soruları-4 (organeller) 1)      Lizozomun işlevlerini yazınız.       2)      Koful çeşitlerini yazınız.         3)      Mitokondrinin işlevlerini yazınız          4)      Hayvan hücresini çizerek kısımlarını gösterip adlandırınız.            5)      Mikroskopta incelenen bir hücrenin hayvan hücresi olduğunu nasıl anlarsınız?           …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-calisma-sorulari-4-organeller/

Hücre Çalışma Soruları-3 (organeller)

  Hücre Çalışma Soruları-3 (organeller) 1)      Hücre teorisinin özellikleri nelerdir?           2)      Yapılarına göre hücreleri sınıflandırınız.         3)      Hücre çekirdeğinin kısımları nelerdir?         4)      Prokaryot ve Ökaryot canlılarının özelliklerini karşılaştırınız.               Prokaryot                                            Ökaryot ………………………                     …………………………….. ………………………                     …………………………….. ………………………                     …………………………….. ………………………                     …………………………….. ………………………                     ……………………………..   …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-calisma-sorulari-3-organeller/

Hücre Çalışma Soruları-2

    Hücre Çalışma Soruları-2 (Yapı ve Organeller) 1)      Aşağıda ökaryot yapılı hücrelerde gerçekleşen bazı metabolik olaylar verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu metabolik olayların gerçekleştiği hücre çeşitlerini karşılaştırınız. 1)   Kloroplast organelinde üretilen glikozun bir kısmının lökoplastlarda nişasta olarak depolanması. 2)   Ribozomda üretilen organik moleküllerin granüllü endoplazmik retikulum ile golgi cisimciğine taşınması. 3)   …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-calisma-sorulari-2/

Hücre Çalışma Soruları-1

    Hücre Çalışma Soruları-1 (Yapı ve Organeller) 1)      Endoplazmik retikulum ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden granüllü endoplazmik retikuluma ait olanların yanındaki kutucuğa “GER”, granülsüz endoplazmik retikuluma ait olanların yanındaki kutucuğa “ER” harfi yazınız. 1)   (……) Kas hücrelerinde kalsiyum depolar. 2)   (……) Zarı üzerinde ribozom bulundurur. 3)   (……) Karaciğer hücrelerinde işlevini tamamlayan …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/hucre-calisma-sorulari-1/

Genetik çalışma soruları-9 (soy ağaçları)

  Genetik çalışma soruları-9   1)      Aşağıdaki soyağacında renk körü olan bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin bu karakter açısından genotipi kesin olarak belirlenebilir, gösteriniz.     2)      Aşağıdaki soyağacında, otozomal çekinik bir özellik olan albino hastalığını fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenebilir? …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-9-soy-agaclari/

Genetik çalışma soruları-10 (soy ağaçları)

  Genetik çalışma soruları-10   1)      Aşağıdaki ailede 1, 2, 4 ve 5 numaralı çocukların kan grubu verilmiştir. 3 numara ile gösterilen çocuğun AB kan grubundan olma ihtimali nedir?     2)      Aşağıdaki soyağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre kaç numaralı bireyin genotipi bilinemez? Gösteriniz.     3)      …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-10-soy-agaclari/

Genetik çalışma soruları-8 (mendel-kan grupları)

  Genetik çalışma soruları-8 1)     ARh+ kan grubuna sahip olan bireylerin, bu karakterler bakımından kaç farklı genotipe sahip olma ihtimali vardır?         2)      Kan uyuşmazlığı (eritroblastosis fetalis) olayını açıklayınız.           3)      İnsanlarda 46 kromozom bulunmasına rağmen genler tarafından kontrol edilen çok daha fazla sayıda karakter fenotipte gözlenir. Bu …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-8-mendel-kan-gruplari/

Genetik çalışma soruları-7 (mendel-kan grupları-çok alellilik)

  Genetik çalışma soruları-7  1)      O Rh (-) kan gruplu anne ile heterozigot B Rh (+) kan gruplu babanın O Rh (+) kan gruplu kız çocuğu olma olasılığı nedir?   2)      Genotipi bilinmeyen ABCD fenotipli bir canlı en fazla kaç çeşit gamet oluşturabilir? (Genler bağımsızdır.)     3)      Annenin mavi, babanın kahverengi göz rengine sahip …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/genetik-calisma-sorulari-7-mendel-kan-gruplari-cok-alellilik/

Mendel genetiği çalışma soruları-6

  Mendel genetiği çalışma soruları-6     1)      AABbDdee genotipli bir birey kaç çeşit gamet oluşturabilir?     2)      AaBbDd genotipli bir dişi ile aaBbDD genotipli bir erkeğin çarpazlanması sonucunda kaç çeşit fenotip ve genotip oluşur?   3)      Bir karakteri kontrol eden dört aleldeki baskınlık durumu; A1 = A2 > A3 > A4 şeklindedir. Buna …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-6/

Mendel genetiği çalışma soruları-5

  Mendel genetiği çalışma soruları-5   1)      Aşağıda belirtilen ifadeler; DOĞRU ise (D), YANLIŞ ise (Y) şeklinde işaretleyiniz 1)       (…) Bir canlıda kromozom sayısının çok olması canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez. 2)       (…) Bir canlı türünde bağlı gen sayısının fazla olması kromozom sayısının da fazla olmasına neden olur. 3)       (…) Bir canlının …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mendel-genetigi-calisma-sorulari-5/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.