14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 1-HÜMANİZM

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

 

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır:

1-    HÜMANİZM

Hümanizm, felsefede "bütün insanları kar-deş sayan; dil, din, ırk farkı gözetmeden herkesi kucaklayan anlayış" olarak tanımlanabilir. Edebiyatta Hümanizm ise "yeniden doğuş" (rönesans) anlamına gelir.

Hümanizm 14. ile 16. yüzyıl sonları arasında Avrupa’nın geniş bir kesiminde kabul görmüş olan bir edebiyat akımıdır.

Hümanizm, kilise ve devlet baskısına daya-nan Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşüncenin tepkisi olarak ortaya çıkmış ve eski Grek-Latin kültürüne yöneliş olarak belirmiştir. Hıristiyanlığın görüşlerine karşı çıkan Hümanistler, antik dönem eserlerine büyük hayranlık duymuşlardır. Dante, Petrarca ve Boccacio gibi sanatçıların öncülü¬ğünde gelişen Hümanizm, eski Yunan ve Latin edebiyatlarından yola çıkarak bütün insanlığa seslenmek amacı gütmüştür.

önce İtalya’da beliren, sonra İspanya, Por-tekiz, Fransa, İngiltere ve Almanya’da görülen Hümanizm, az çok birbirine benzeyen edebiyatla¬rın doğmasına yol açmıştır. Hümanizm, bu açıdan genel bir edebiyat akımı olarak düşünülebilir.

Hümanist anlayış, sanatçıları milli halk ede-biyatlarından uzaklaştırmış ve "beşeri" olmaya zorlamıştır. Hümanistler üslup ve biçime çok önem vermişler, antik çağların dünya görüşünü, konulannı taklit etmişlerdir.

a.  Hümanizmin Önemli Temsilcileri:

*   Dante               destan

*   Petrarca           şiir

*   Boccacio         öykü

*   Rabelais           güldürü

*   Montaigne       deneme

*   Ronsard           şiir

 


 

 

 


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-1-humanizm/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: