Site icon BİYOLOJİDERSİM

10. Sınıf biyoloji 1.dönem 1. yazılısı cevaplı (2021 – 2022) 2

 

 10. Sınıf biyoloji 1.dönem 1. yazılısı (2021 – 2022) 2

1)          Aşağıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1)     Ökaryotlarda çekirdek DNA’sı ……………. evresinde kendini eşler.

2)     Hücrenin Yüzey/Hacim oranının ………………… bölünme nedenlerinden biridir.

3)     Mayozda kross-over gerçekleşmeden önce …………. denilen kromatit demetleri oluşur.

4)     Çevresel değişimlere uyum ve çeşitlilik açısından ……………… üreme daha uygundur.

5)     Mayoz sonucu meydana gelen hücrelere ……………. denir.

6)     İnterfazdan sonra başlayan mitotik evre; sırasıyla ……………………. ve sitokinez aşamalarından oluşur.

7)     Aynı birey tarafından hem erkek üreme hücresinin, hem de dişi üreme hücresinin üretilebilmesi …………………….. olarak adlandırılır.

8)     Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gerçekleşen gen alışverişine ………………… denir.

9)     Kardeş kromatitlerin birbirine bağlandığı boğum noktasına …………………… adı verilir.

10)  Kanser hücrelerinin oluştuğu dokudan başka dokulara yayılmasına ……………………………. denir.

 

 2)          Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Her birine örnek veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

3)          İnsanlarda aynı anne babadan doğan çocukların genetik yönden farklı olmalarım sağlayan olaylar nelerdir? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)          Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1)     Mayozda tetratların oluştuğu evredir.

……………………………..

2)     Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan bölünmedir.

……………………………..

3)     Gametlerini mayozla oluşturamayan verimli arıdır.

……………………………..

4)     Çevre şartlarına dayanıklı özel üreme hücreleridir.

……………………………..

5)     Kontrolsüz hücre bölünmesidir.

……………………………..

PDF             WORD 

 

Exit mobile version