TÜRKİYE SU KAYNAKLARIMIZ İÇİN NELER YAPIYOR?

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

 

TÜRKİYE SU KAYNAKLARIMIZ İÇİN NELER YAPIYOR?

WWF-Türkiye, ülkemizin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için çalışmaktadır. WWF-Türkiye, su kaynaklarının yönetiminde Entegre Havza Yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve yasal mevzuatımızın da bu yapıyı destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi için politika oluşturma ve proje uygulamaları düzeyinde çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca, alan çalışmalarıyla, havza bazında somut uygulamalar ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Hâlihazırda, basta Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şubesi olmak üzere; ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ve yerel STKlar ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde; Konya Kapalı Havzası (Tuz Gölü, Ereğli Sazlıkları), Antalya Havzası (Eğirdir Gölü), Doğu Karadeniz Havzası (Fırtına Vadisi), Susurluk Havzası (Uluabat Gölü), Büyük Menderes Havzası(Bafa Gölü)’nde çalışmalar sürmektedir.

 su kaynakları

WWF-Türkiye’nin su kaynakları konusunda ülkemizde gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları;

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik değerlerini ortaya koyduk.

Uzun yıllar süren bilimsel araştırmalar ve arazi çalışmaları sonucunda, ülkemizin biyolojik çeşitlilik açısından öncelikli alanlarını Önemli Kus Alanları, Önemli Bitki Alanları ve Önemli Orman Alanları çalışmaları kapsamında hazırladık.

Kampanyalarla Suyumuza Sahip Çıktık, suyu ülke gündemine taşıdık.

Suyumuza Sahip Çıkalım-2007 ve Conta Hareketi-2008 Kampanyaları ile kamuoyunu su tasarrufu konusunda harekete geçirdik. Ülke çapında başlattığımız kampanyalar ile su seferberliği ve şehir suyu kayıpları konusunda kamuoyunu su kaynaklarımız konusunda bilinçlendirip, her sektörde su tasarrufu için çağrı yaptık.

Tarımda suyun “akılcı” kullanımını örnek sulama projeleri ile gösterdik; su-tarım-çevre iliskisinde damla sulama uygulamalarına öncü olduk.

Suyun %75’inin tarımsal sulama için, çoğunlukla salma sulama yöntemiyle kullanıldığı ülkemizde tarımsal su kullanımında sağlanabilecek tasarrufu göstermek amacıyla Konya, Aksaray, Isparta, Aydın, Muğla illerinde 20 farklı tarlada toplam 270 dekar alanda örnek damla sulama projeleri gerçekleştirdik, 2000’den fazla çiftçiye eğitim verdik. Uygulamalar ile şekerpancarı, pamuk, buğday, mısır, elma, kiraz üretiminde salma sulamaya kıyasla ortalama %50, yağmurlama sulama sistemine kıyasla %35 civarında su tasarrufu sağladık. 2008 yılında, bu örnek uygulamalar ÖÇKKB ve Altınekin Kaymakamlığı ile birlikte çiftçilerin de maddi katılımıyla 5.700 dekara ulastı; yayılmaya devam ediyor. Suyun akılcı kullanımı için damla sulamaya hibe ve faizsiz kredi uygulamasına önayak olduk.

Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun kurulmasında etkin rol aldık

Ülkemizdeki sulak alanların korunması için ulusal bazda çalışan ve politikalar üreten Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun kurulmasında, Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte çalıştık. Halen, USAK çalışmalarına katkı koymaktayız.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’nin Türkiye’de etkin uygulanması için çalıştık.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’nin STK Odak Noktası olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü, Sulak Alanlar Şubesi ile birlikte; ülkemizdeki mevcut ve potansiyel Ramsar sulak alanlarını koruma çalışmalarına katkı sağladık; Ramsar Sulak Alan Yönetim Planı yaklaşımının ve akılcı kullanım ilkelerinin benimsenmesi ve yaygınlaşması için eğitim, bilinçlendirme ve öncelikli alanlarda yönetim planı çalışmaları gerçekleştirdik.

Türkiye’nin öncelikli sulak alanlarında Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte sulak alan yönetim planları hazırladık.

Ülkemizde ilk katılımcı sulak alan Yönetim Planı çalışmasını Ulu abat Gölü’nde Çevre ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü, Sulak Alanlar Şubesi ile birlikte başlattık. Hâlihazırda, Tuz Gölü, Ereğli Sazlıkları, Fırtına Vadisi, Eğirdir Gölü, Bafa Gölü ve Uluabat Gölü’nde suyu yönetenler ve kullananlarla birlikte çalışmaya ve Yönetim Planı çerçevesindeki etkinliklerimiz devam ediyor.

Sulak alan koruma çalışmalarını havza ölçeğine çıkaran ilk projeyi başlattık.

Bütün dünyada su kaynaklarının yönetimi için yeni bir yaklaşım olarak benimsenen Entegre Havza Yönetimi yaklaşımını ilgili tarafların gündemine taşıdık. Bu amaçla, Konya Havzası’nda, katılımcı ve farklı sektörel kullanımların bir arada ele alındığı bir “su yönetim modelinin” hayata geçirilmesi için ilk adımları attık.

Türkiye’de ilk defa doğa koruma konusunda on-line bir öğrenme ortamında Su Yönetimi kursunu hazırladık.

Türkiye’de ilk defa, su kaynakları yönetimi konusunda on-line (çevrimiçi) bir eğitim hazırladık. İnternet üzerinden verilen eğitimler kapsamında; su kaynaklarının ve sulak alanların yönetiminde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, Entegre Havza Yönetimi, Su Çerçeve Direktifi ve Avrupa Birliği’nin ilgili direktifleri hakkında bilgiler veriliyor. Su ana kadar bu eğitim yaklaşık 200 kişi başarıyla tamamladı.

Karar vericiler ve yatırımcılar için Baraj Gerçeği Rehberi’ni hazırladık.

Su altyapı projelerinin negatif etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir yatırımlar yapılmasını yaygınlaştırmak için karar vericiler ve yatırımcılar için “Baraj Gerçeği” rehberini hazırladık.

Su yönetimi konusunda yeni yaklasımların tanıtılmasında öncü olduk.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında bütün dünyada giderek ön plana çıkan Çevresel Atıklar Yönetimi, Ekosistem Hizmetleri için Ödeme Mekanizmaları, Entegre Havza Yönetimi gibi yaklaşımları düzenlediğimi eğitimler ve hazırladığımız broşürlerle ilgili tarafların gündemine getirdik.

 KAYNAK:

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/turkiye-su-kaynaklarimiz-icin-neler-yapiyor/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: