SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 4-PANTOTENİK ASİT ( VİTAMİN B5)

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER

PANTOTENİK ASİT ( VİTAMİN B5)

Pantotenik asit (vitamin B5), hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda bulunabildiğinden dolayı yunanca "heryer" anlamına gelen "pantos" sözcüğünden kökenini almıştır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/suda-eriyen-vitaminler-4-pantotenik-asit-vitamin-b5/

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 3-NİYASİN (B3 VİTAMİNİ)

 SUDA ERİYEN VİTAMİNLER

 NİYASİN (B3 VİTAMİNİ)

Nikotinik asit veya B 3 vitamini suda çözünür bir vitamindir.

Türevleri olan NADH, NADPH, NAD ve NAD+ hücrelerde enerji metabolizması, nükleik asit, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında gereksinim duyulan zorunlu bir vitamindir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/suda-eriyen-vitaminler-3-niyasin-b3-vitamini/

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 2-RİBOFLAVİN (B2 VİTAMİNİ)

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER

 

RİBOFLAVİN (B2 VİTAMİNİ)

a.  Yapısı ve Özellikleri

B2 vitamini ilk defa sütten elde edilir ve bu nedenle laktaflavin denilir.

Bütün bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından sentezlenebildiği halde hayvansal organizmalar tarafından sentezlenemez.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/suda-eriyen-vitaminler-2-riboflavin-b2-vitamini/

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 1-TİYAMİN (B1 VİTAMİNİ)

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER

TİYAMİN (B1 VİTAMİNİ)

Tiyamin, bir diğer ismiyle B1 vitamini, kimyasal formülü C12H17ClN4OS olan renksiz bir bileşiktir.

"Thio-vitamine" ("sülfüriçeren vitamin") anlamına gelmekte olup suda çözülebilen B Kompleks vitaminlerinden birisidir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/suda-eriyen-vitaminler-1-tiyamin-b1-vitamini/

Progesteronun İşlevleri

Progesteronun İşlevleri 

a.  Progesteron Uterusta Salgı Değişimlerini Düzenler.

Progesteronun en önemli işlevi, aylık kadın cinsel döngüsünün ikinci yarısında uterus endometriyumunda sekresyonla ilgili değişimleri başlatmaktır. Bu yolla uterusu, döllenmiş yumurtanın implantasyonuna hazırlar. Progesteron, endometriyum üzerindeki bu etkiye ek olarak, uterus kasılmalarının şiddetini ve sıklığını azaltır. Böylece implante ovumun atılmasını önlemeye yardımcı olur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/progesteronun-islevleri/

Östrojenlerin İşlevleri – Birincil Ve İkincil Kadın Cinsiyet Özellikleri Üzerine Etkileri

Östrojenlerin İşlevleri – Birincil Ve İkincil Kadın Cinsiyet Özellikleri Üzerine Etkileri

Östrojenlerin başlıca işlevi, cinsel organlarda ve üremeyle ilgili diğer dokularda hücresel çoğalmayı ve büyümeyi sağlamaktır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/ostrojenlerin-islevleri-birincil-ve-ikincil-kadin-cinsiyet-ozellikleri-uzerine-etkileri/

Mitokondriyal Yaşlanma Teorisi

Mitokondriyal Yaşlanma Teorisi

Yaşlanma evrensel ama kompleks bir biyolojik olaydır. Onun karmaşıklığını anlamak için bir dizi hipotez öne sürülmüş ve bunlar test edilmiştir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/mitokondriyal-yaslanma-teorisi/

KREATİNİN VE KREATİN

KREATİNİN VE KREATİN

Organizmada amino asitlerden yararlanılarak protein özelliği taşımayan ancak azot içeren ve biyolojik açıdan önemli bazı maddeler de meydana gelir. Bunlardan biri de kreatindir. Bunun ADP’nin ATP’ye dönüşümünü sağlayan yüksek enerjili labil bir fosfat taşıyıcısı olarak görev yapar. Fosfokreatin, gerektiğinde fosforik asidini vererek halkalı bir bileşik olan kreatinine dönüşür.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/kreatinin-ve-kreatin/

BİYOLOJİK ROLLERİNE GÖRE PROTEİNLER

A –       BİYOLOJİK ROLLERİNE GÖRE PROTEİNLER

Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Hücrenin tüm kısımlarında bulunurlar. Bir hücrede binlerce farklı protein bulunabilir (örneğin E. coli’de 3000, insan hücresinde 100,000 kadar farklı protein bulunur).

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/biyolojik-rollerine-gore-proteinler/

ENZİMLERİN SINIFLANDIRMA PRENSİPLERİ

ENZİMLERİN SINIFLANDIRMA PRENSİPLERİ

Birçok enzim; aktivitesini tarif eden deyim veya bir kelimeye ya da substratın adına “-az” soneki ilavesiyle adlandırılır. Örnek üreaz; ürenin hidrolizini, DNA polimeraz; DNA oluşturmak üzere nükleotitlerin polimerleşmesini katalizler. Pepsin ve tripsin gibi bazı enzimler ise substratlarını veya tepkimelerini belirtmeksizin isimlendirilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/enzimlerin-siniflandirma-prensipleri/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: