Vasıtalı Taşıma Tiplerinin Ortak ve Ayrılan Özellikleri

Vasıtalı Taşıma Tiplerinin Ortak ve Ayrılan Özellikleri

Taşıyıcı proteinler yardımı ile gerçekleşen ve bu nedenle vasıtalı taşıma olarak da tanımlanan transport tiplerinin( kolaylaştırılmış diffüzyon ve aktif taşımanın)  ortak özellikleri olduğu gibi ayrılan özellikleri de vardır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/vasitali-tasima-tiplerinin-ortak-ve-ayrilan-ozellikleri/

Aktif Taşıma (AT)

A –       Aktif Taşıma (AT)

Hayvanlarda normal hayatsal faaliyetlerin devamı için bazen maddelerin düşük konsantrasyonda oldukları bölgeden yüksek konsantrasyonda oldukları bölgeye taşınmaları gerekir. Ayrıca hücrelerinin bazılarının normal fonksiyonlarını yapabilmeleri için bazı iyon/moleküllerin hücre içi ve dışı ortamlarda farklı konsantrasyonda bulunması gerekir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/aktif-tasima-at/

3-Osmoz (pasif taşıma)

A –       PASİF TAŞIMA TİPLERİ

3-    Osmoz

Biyolojik sistemlerde başlıca çözücünün su olması nedeniyle, hücre zarından en çok diffüz eden molekül su olmaktadır. Su hem hücre içine doğru, hem de hücre dışına doğru daima diffüzyonla taşınır, hiçbir zaman aktif taşıma ile taşınmaz.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-osmoz-pasif-tasima/

2-Kolaylaştırılmış Diffüzyon (Kolaylaştırılmış Vasıtalı Taşıma) (Pasif taşıma)

A –       PASİF TAŞIMA TİPLERİ

2-    Kolaylaştırılmış Diffüzyon (Kolaylaştırılmış Vasıtalı Taşıma)

Pasif taşıma şekillerinden diffüzyonun bir tipini oluşturan kolaylaştırılmış diffüzyonda;  taşınacak maddenin daha düşük konsantrasyonda olduğu bölgeye taşınmasında,  integral zar proteinleri taşıyıcı olarak görev yapar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/2-kolaylastirilmis-diffuzyon-kolaylastirilmis-vasitali-tasima-pasif-tasima/

1-Diffüzyon (Basit Diffüzyon) (Pasif Taşıma)

A –       PASİF TAŞIMA TİPLERİ

1-    Diffüzyon (Basit Diffüzyon)

Su molekülleri dahil bir çözeltideki(solusyondaki) veya gazdaki tüm moleküller/iyonlar, sahip oldukları kinetik enerjileri sayesinde devamlı olarak hareket ederler. Bu hareketler, Termal Hareketler veya Brown Hareketleri olarak adlandırılır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/1-diffuzyon-basit-diffuzyon-pasif-tasima/

Biyolojik Zarlardan Madde Taşıma Şekilleri

Biyolojik Zarlardan Madde Taşıma Şekilleri

 

Belirli madde veya moleküllerin hücreye alınması veya hücreden dışa verilmesi, canlılığın devamı açısından çok önemli ve ayni zamanda zorunludur. Hücre yaşadığı sürece bu madde trafiği devam eder.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/biyolojik-zarlardan-madde-tasima-sekilleri/

BİYOLOJİK ZARLAR

BİYOLOJİK ZARLAR

Genel olarak hayvanların kimyasal kompozisyonları içinde bulundukları ortamın kimyasal kompozisyonundan farklıdır. Aynı şekilde bir hücrede de, hücre içi sıvı ortamın kompozisyonu hücre dışı sıvı ortamın kompozisyonundan farklıdır. Hücre içi ve hücre dışı sıvıların kimyasal kompozisyonları yaklaşık olarak aşağıda verilmiştir (Tablo 1).

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/biyolojik-zarlar/

VÜCUT SAVUNMASI, BAĞIŞIKLIK ve LENFOİD SİSTEM

VÜCUT SAVUNMASI, BAĞIŞIKLIK ve LENFOİD SİSTEM

Çok hücreli bir organizmanın devamlı karşı karşıya bulunduğu üç ana sorunu vardır:

1. Hücrelerinin bazıları kısa ömürlüdür. Görevini tamamlayıp yaşlanan bu hücrelerin ortadan kaldırılmaları, ayrıca yerlerine yenilerinin imal edilmesi gerekir. Her gün vücudumuzda 200 milyara yakın alyuvarın yıkıldığı ve yerlerine bir o kadar sayıda yenilerinin yapıldığı düşünülürse olayın boyutu daha iyi anlaşılır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/vucut-savunmasi-bagisiklik-ve-lenfoid-sistem/

TESTESTERON VE DİĞER ERKEK SEKS HORMONLARI

TESTESTERON VE DİĞER ERKEK SEKS HORMONLARI

Testislerin salgıladıkları seks hormonları topluca androgenler olarak adlandırılırlar. Tamamı steroid olan bu hormonlara testesteron, dihidrotestesteron ve androstenedion dâhildir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/testesteron-ve-diger-erkek-seks-hormonlari/

ŞNORKEL İLE DALMA

ŞNORKEL İLE DALMA

Şnorkel denilen bir boru yardımıyla yüzeydeki havanın solunması yöntemi soluk borusunun uzamasını, dolayısıyla ‘ölü boşluk’ hacmini arttırmaktadır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/snorkel-ile-dalma/

Suyun Fonksiyonu

Suyun Fonksiyonu

1-          Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücreye taşımak: su temel molekül olarak tüm suda erimiş maddeleri taşır.

2-     Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan katı maddelerin çözünmesini sağlamak. Tüm maddeler (hidrofobikler hariç) suda erir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/suyun-fonksiyonu/

SU ALTI (DALMA) FİZYOLOJİSİ

SU ALTI (DALMA) FİZYOLOJİSİ

Suya dalan bir kimse hem suyun hem de su üzerinde kalan atmosfer basıncının baskısı altında kalmaktadır. Su yüzeyinde basınç 1 atmosferdir. Derinlere inildikçe her 10 metrede 1 atmosfer basınç artısı olur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/su-alti-dalma-fizyolojisi/

Östrogenlerin Primer Ve Sekonder Dişi Eşey Özelliklerine Etkileri

Östrogenlerin Primer Ve Sekonder Dişi Eşey Özelliklerine Etkileri

            Bayanlarda doğal olarak meydana gelen Östrogenler hepsi steroid olan 17β-estradiol, estron ve estriol’dür. Bunlar ovaryum foliküllerinin teka ve granulosa hücreleri, korpus luteum ve plasenta tarafından salgılanırlar. Östrogenler adrenal korteks tarafından salgılanan dolaşımdaki adrostenedionların aromatizasyonu ile de oluşurlar. Karaciğerde Östrogenler okside edilir veya glukuronide ve sülfat konjugatlarına dönüştürülürler. Östrogen metabolitlerinin önemli miktarı safra ile veya idrarla atılır.  Östrogenlerin yüzde iki gibi küçük bir miktarı hariç, büyük bölümü kanda proteinlere bağlanarak taşınır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/ostrogenlerin-primer-ve-sekonder-disi-esey-ozelliklerine-etkileri/

Koku Reseptör Hücreleri

Koku Reseptör Hücreleri

*        Koku duyusuna ait reseptör hücreleri bizzat merkezi sinir sisteminden köken almış koku reseptör hücreleridir.

*        Koku epitelinde 10 milyon kadar reseptör nöron bulunur. Her resptör nöronda 1000 kadar birbirine benzer reseptör protein bulunur. Protein sayısından yola çıkarak 1000 değişik resptör nöron vardır denebilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/koku-reseptor-hucreleri/

Koku Eşiği

Koku Eşiği

Kokunun ana niteliklerinden biri, koku duyusu uyandırmak için çoğunlukla az miktarda uyarıcı madde bulunmasının gerekmesidir. Örneğin her mililitre havada, bir miligramın 25 milyarda biri düzeyinde bulunan metil merkaptan kişi tarafından algılanabilir. Söz konusu düşük koku eşiği sebebiyle bu madde doğal gaza gaz kaçağının fark edilebilmesi için eklenmektedir. Koku reseptörleri maddelere karşı farklı duyarlılık gösterirler. Bazı hayvanlar için vanilya, naftalin ve fenol gibi maddeler kullanılmış ve bir litre havadaki ortalama eşik değerler sırasıyla 5.10-12g, 4.10-10g, 1,2.10-10g olarak bulunmuştur.

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/koku-esigi/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: