2- Türleşme

 

2- Türleşme

Hibrit türleşmesi veya melez türleşme, birbirleriyle yakın akraba olan iki farklı tür arasında melezleme veya hibritleşmenin farklı bir fenotiplerin ortaya çıkmasına yol açtığı sürece verilen isim. Çok nadir durumlarda bu fenotipler geldikleri ebeveyn soydan daha sağlıklı veya biyolojik uyum açısından daha yetenekli olabilir ve yeni avantajlara sahip bu bireyler doğal seçilim tarafından tercih edilebilirler.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/2-turlesme/

1- Tür Kavramları

 

1- Tür Kavramları

 

Tür canlı bilimlerinin tüm dallarını ilgilendiriyor olsa da özellikle taksonomi, evrimsel biyoloji, ekoloji ve koruma biyolojisi alanlarında temel biyolojik çeşitlilik birimi olarak özel bir öneme sahiptir. Sözü edilen alanlar için bir nirengi noktası konumunda olduğundan, takson olarak tür, doğal olana ne kadar yakın tanımlanabilirse hem o kadar işlevsel hem de o kadar bilimsel olacaktır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/1-tur-kavramlari/

EVRİMLEŞMEYİ SAĞLAYAN DÜZENEKLER

 

EVRİMLEŞMEYİ SAĞLAYAN DÜZENEKLER

”Ayakta Kalmak için Savaşım” ve ”En İyi Uyum Yapan Ayakta Kalır” sözcükleri Darwin-Wallace Kuramının anahtarıdır. Fakat besin, yer, su, güneş vs. için bireyler arasındaki savaşımın, zannedildiği gibi büyük bir evrimsel güç olmadığı, buna karşın döller boyunca sürekli olan populasyonların evrimsel değişime için önemli olduğu daha sonra anlaşıldı. Bu durumda evrimsel değişikliklerin birimi bireyler değil, populasyonlardır. Bir populasyonun yapısını döller boyunca süren bir etkiyle değiştiren evrimsel güçleri, önem sırasına göre inceleyelim. Özünde Hardy-Weinberg* eşitliğini bozan her etki evrimsel değişikliği sağlayan güç olarak kabul edilir…(*bakınız. populasyon genetiği kuralları)

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/evrimlesmeyi-saglayan-duzenekler/

DARWİN VE MOLEKÜLER DEVRİM

 

DARWİN VE MOLEKÜLER DEVRİM

Doğal seçilim aslında bir genetik kuramı. Çünkü doğal seçilim süreci genetik çeşitliliğin varlığını gerektiriyor. Bu çeşitlilik ortamında, Darwin’in deyimiyle "varolma mücadelesi"nde, avantajlı özelliklere sahip bireyler varlıklarını sürdürebiliyor ve bu özelliklerini bir sonraki kuşağa aktarabiliyorlar. Ancak Darwin, genetik süreçlerin nasıl işlediğini özelliklerin bir kuşaktan diğerine nasıl aktarıldığını- bilmiyordu. Ebeveynler ve yavrular arasındaki genel benzerliğin farkında olsa da, kalıtım sürecinin ayrıntılarını anlamamıştı. Oysa, tam da Darvin’in evrim düşüncesini geliştirmekte olduğu sıralar, Gregor Mendel bu ayrıntıları anlama aşamasındaydı. Darwin, Mendel’in makalesini hiç bir zaman okumadı. Sonuç olarak, o sıralar kalıtımla ilgili geçerli yaklaşım olan "karışımsal kalıtım" düşüncesiyle yetinmek zorunda kaldı. Bu düşünceye göre bir yavru, ebeveynlerinin özelliklerinin bir karışımını taşırdı ve genellikle bir özellik, anne ve babanınkilerin ortalaması gibiydi.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/darwin-ve-molekuler-devrim/

ÇEVRE KİRLENMESİ

 

ÇEVRE KİRLENMESİ

Birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı ve biri diğerine sürekli tesir eden toprak, hava ve su yaşadığımız çevreyi meydana getirir. Evrenin bir parçasının herhangi bir sebeple bozulması diğer parçalarını da aynı şekilde etkiler. Canlıların yaşadığı ortamı teşkil eden “biyosfer” deki elemanlar ve bunların birbirlerine tesirleri dünyanın varoluşundan beri süregelmektedir. 

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cevre-kirlenmesi/

YAPAY ÇEVRE

YAPAY ÇEVRE

19, yüzyılın sonunda teknolojinin ve sanayinin gelişmesi, sanayinin büyük şehirlerde yoğunlaşması ile, nüfus kırsal alandan şehirleşmiş yörelere doğru hareketlenmiş, bunun sonucu olarak şehirlerde büyük nüfus yığılmaları başlamıştır. Toplumsal bünyede büyük çapta sosyo-ekonomik değişiklikler görülmüştür. Fiziki yapının düzenlenmesi ile konunun daha değişik açıdan ele alınması fikrinin oluşumu başlamıştır. Bunun yanı sıra sosyo-ekonomik bünyenin ele alınarak, fiziki biçimlendirmenin ötesinde de bir plan yapılması zorunluluğu “Yapay Çevre” kavramının doğmasına neden olmuştur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/yapay-cevre/

Nükleer Enerjinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

 

Nükleer Enerjinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Enerji dünyamızın vazgeçilmez bir unsurudur. Yaşam ve kalkınma için asli bir unsur olan enerji kaynakları dünya üzerinde ve ülkemizde gitgide azalmakta olup dünya ülkeleri oluşan bu olumsuz tablodan kurtulabilmek için, birincil enerji kaynaklarına alternatif olan enerji kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. Bunların başında da nükleer enerji gelmektedir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/nukleer-enerjinin-cevre-ve-insan-sagligi-uzerine-etkileri/

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

 

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan toplam sera gazı emisyon miktarıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/karbon-ayak-izi-nedir/

ÇEVRE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

ÇEVRE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

Çevrenin genel tanımı; “bir canlı birimi ya da topluluğunun karşılıklı ilişki içinde bulunduğu tüm canlı cansız varlıkların bulunduğu özel alan” olarak yapılır. İnsan merkezli çevre tanımı ise; insanın içinde yaşadığı ortam olarak tanımlanır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cevre-ve-cevre-kirliliginin-nedenleri/

DÜNYANIN KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME DÜZENEKLERİ

DÜNYANIN KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME DÜZENEKLERİ

Büyük ve küçük ekolojik çevrimler (Madde ve besin çevrimi) sayesinde, dünyanın katman ve bölümleri arasında madde alışverişi sürüp gider. Ekolojik çevrimler ve bu çevrimler sırasında olup giden birtakım olaylar, bir yandan dünyanın katmanları arasındaki madde alışverişini sağlarken öte yandan da bu katmanlardaki madde miktarlarının dolayısı ile de katmanın kompozisyonunun sabitliğini sağlar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/tur-kavramlari-evrimsel-surecin-temel-basamagi-uzerine/

EKOLOJİK AYAK İZİ

EKOLOJİK AYAK İZİ

Ekolojik Ayak İzi, insanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli ve suyun bulunduğu alanı hesaplar. Buna, altyapı ile CO2 emilimini sağlayacak bitki örtüsü için gereken alan da dâhildir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/ekolojik-ayak-izi/

Vasıtalı Taşıma Tiplerinin Ortak ve Ayrılan Özellikleri

Vasıtalı Taşıma Tiplerinin Ortak ve Ayrılan Özellikleri

Taşıyıcı proteinler yardımı ile gerçekleşen ve bu nedenle vasıtalı taşıma olarak da tanımlanan transport tiplerinin( kolaylaştırılmış diffüzyon ve aktif taşımanın)  ortak özellikleri olduğu gibi ayrılan özellikleri de vardır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/vasitali-tasima-tiplerinin-ortak-ve-ayrilan-ozellikleri/

Aktif Taşıma (AT)

A –       Aktif Taşıma (AT)

Hayvanlarda normal hayatsal faaliyetlerin devamı için bazen maddelerin düşük konsantrasyonda oldukları bölgeden yüksek konsantrasyonda oldukları bölgeye taşınmaları gerekir. Ayrıca hücrelerinin bazılarının normal fonksiyonlarını yapabilmeleri için bazı iyon/moleküllerin hücre içi ve dışı ortamlarda farklı konsantrasyonda bulunması gerekir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/aktif-tasima-at/

3-Osmoz (pasif taşıma)

A –       PASİF TAŞIMA TİPLERİ

3-    Osmoz

Biyolojik sistemlerde başlıca çözücünün su olması nedeniyle, hücre zarından en çok diffüz eden molekül su olmaktadır. Su hem hücre içine doğru, hem de hücre dışına doğru daima diffüzyonla taşınır, hiçbir zaman aktif taşıma ile taşınmaz.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-osmoz-pasif-tasima/

2-Kolaylaştırılmış Diffüzyon (Kolaylaştırılmış Vasıtalı Taşıma) (Pasif taşıma)

A –       PASİF TAŞIMA TİPLERİ

2-    Kolaylaştırılmış Diffüzyon (Kolaylaştırılmış Vasıtalı Taşıma)

Pasif taşıma şekillerinden diffüzyonun bir tipini oluşturan kolaylaştırılmış diffüzyonda;  taşınacak maddenin daha düşük konsantrasyonda olduğu bölgeye taşınmasında,  integral zar proteinleri taşıyıcı olarak görev yapar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/2-kolaylastirilmis-diffuzyon-kolaylastirilmis-vasitali-tasima-pasif-tasima/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: