Sinir doku ve Sinir Sistemi test-5

Sinir doku ve Sinir Sistemi testleri

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-ve-sinir-sistemi-test-5/

Sinir doku ve Sinir Sistemi test-6

Sinir doku ve Sinir Sistemi testleri

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-ve-sinir-sistemi-test-6/

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP)

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP)

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için eneryi üretme ve üretilen bu nerjiyi tüketmeye ihtiyaçları vardır. Canlı sistemlerde metabolizmada kullanılan enerji molekülü ATP’dir (bazı metabolik tepkimelerde GTP kullanılabilir). ATP enerji işlevi dışında nükleik asitlerin deyapısına dönüşmektedir. Ancak biz bu konuda ATP’nin enerji işlevni ele alacağız. ATP üretimi  solunum konusunda anlatılacaktır. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/adenozin-trifosfat-atp/

HÜCRE ZARINDAN MEYDANA GELEN YAPILAR

HÜCRE ZARINDAN MEYDANA GELEN YAPILAR

 

a-     Siller

Hücrelerin serbest yüzeylerinden dışarı doğru çıkan çok sayıda protein yapılı küçük uzantılardır.       

Tek hücrelilerden silliler grubunda ve bazı bakterilerde bulunur. Örnek: Terliksi hayvan (paramecium), bazı bakterilerde besinlerin ağız bölgesine alınmasını ve hareketi sağlar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/hucre-zarindan-meydana-gelen-yapilar/

HÜCRE ÇEPERİ

 

HÜCRE ÇEPERİ (HÜCRE DUVARI)

*        Bitkilerde, mantarlarda ve bakterilerde bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz

*        Hücre zarının dış kısmında bulunur. Cansız yapıdır, az esnektir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/hucre-ceperi/

HÜCRE ZARI

HÜCRENİN KISIMLARI

Her hücrenin kimyasal bileşiminde su, mineral, karbohidrat, lipit, protein ve nükleik asitler bulunur. Yapısına göre hücreler prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip olup bu hücrelerin çekirdekleri ve zarlı organel bulunmaz. Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ise ökaryot hücre yapısına sahip olup zarla çevrili organelleri ve zarlı çekirdekleri bulunur. Ökaryot hücrelerde üç kısımda incelenebilir. Bunlar:

I-           HÜCRE ZARI (BİTKİLERDE AYRICA HÜCRE ÇEPERİ)

II-        SİTOPLÂZMA VE ORGANELLER

III-      ÇEKİRDEK

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/hucre-zari-2/

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ (ÇSS) (Periferal Sinir Sistemi-PSS)

I-          ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ (ÇSS) (Periferal Sinir Sistemi-PSS)

Yukarıda anlatıldığı üzere beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini(MSS) oluşturur. Merkezi sinir sistemi dışındaki tüm sinirler çevresel (periferik) sinir sistemini (PSS) meydana getirir. Yani çevresel sinir sistemi; beyin sinirleri, omurilik sinirleri ve bunlarla bağlantılı gangliyonlardan meydana gelmiştir. Omurilikten çıkan sinirlere omurilik sinirleri, beyinden çıkan sinirlere kafa sinirleri denir. Gangliyonlar, merkezi sinir sitemi dışında kalan sinir hücrelerinin gövdelerinden meydana gelen hücre topluluklarıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cevresel-sinir-sistemi-css-periferal-sinir-sistemi-pss/

Sinir doku ve Sinir Sistemi test-4

 Sinir doku ve Sinir Sistemi testleri

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-ve-sinir-sistemi-test-4/

sinir sistemi çalışma soruları (boşluk doldurma)-1 CEVAPLAR

sinir sistemi çalışma soruları  (boşluk doldurma)-1 cevaplar

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doğru ifadelerle tamamlayınız.

1)          Merkezi sinir sistemi BEYİN ve OMURİLİK olmak üzere iki bölümden meydana gelir.

2)          Hafıza, öğrenme ve zekaya dayalı hareketler beynin KABUK(serebral korteks) kısmından kontrol edilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-sistemi-calisma-sorulari-bosluk-doldurma-1-cevaplar/

sinir sistemi çalışma soruları (boşluk doldurma)-1

sinir sistemi çalışma soruları  (boşluk doldurma)-1

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doğru ifadelerle tamamlayınız.

1)          Merkezi sinir sistemi ……………… ve …………………….. olmak üzere iki bölümden meydana gelir.

2)          Hafıza, öğrenme ve zekaya dayalı hareketler beynin ………………………………… kısmından kontrol edilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-sistemi-calisma-sorulari-bosluk-doldurma-1/

sinir sistemi çalışma soruları (D-Y)-1

sinir sistemi çalışma soruları (D-Y)-1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ”D”, yanlış olanların yanına ”Y” harfi yazınız.

1)          (….) Beyin kabuğunda istemli hareketlerin gerçekleştirilmesi ve öğrenilmiş davranışları kontrol eden merkezler yer alır.

2)          (….) Talamus, duyu organlarından gelen bilgileri, beyin kabuğundaki uygun duyu merkezlerine iletir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-sistemi-calisma-sorulari-d-y-1/

sinir sistemi çalışma soruları_2

sinir sistemi çalışma soruları_2

1)          Omuriliğin enine kesitini çizerek kısımlarını gösteriniz.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-sistemi-calisma-sorulari_2/

sinir sistemi çalışma soruları_1

sinir sistemi çalışma soruları_1

 

1)          Merkezi sinir sistemini saran zarları ve görevlerini yazınız.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-sistemi-calisma-sorulari_1/

mitoz bölünme çalışma soruları_1

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/mitoz-bolunme-calisma-sorulari_1/

mitoz bölünme çalışma soruları_2

mitoz bölünme çalışma soruları_2

1)          Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yazınız.

a.       SENTROMER                       : …………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/mitoz-bolunme-calisma-sorulari_2/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.