MİLLİ PARKLARIMIZ 32-ISPARTA

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

 

MİLLİ PARKLARIMIZ

32-ISPARTA

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Isparta ilinde 2 adet Milli Park ve 1 Adet Tabiatı Koruma Alanı, 3 Adet Tabiat Parkı ve 13 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır.

A –       MİLLİ PARKLAR

1-    KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Milli Park sahasının büyüklüğü 6.538 ha. dır. 1970 yılında tescil edilmiştir.

Alanın Kaynak Değerleri: ovada Gölü Çevresinin tamamen orman vejetasyonuyla kaplı ve flora elemanları yönünden zengin olması, yörenin yaban hayatı habitatı olarak yüksek değeri bulunması, Kovada gölünün müstesna olmasa bile çok iyi vasıfları olduğu ve sportif balıkçılık yönünden zengin bir kaynak teşkil ettiği, botanik, zoolojik ve hidrobiyolojik gibi dallarda yörenin ilmi araştırma değeri olması, göl ve çevresinin su ve orman kombinasyonuyla müstesna tabii güzellikler şekillendirdiği ve büyük iskân ünitelerine uzaklık ve ulaşım zorlukları nedeniyle vahşi ve bakir görüntüsünü büyük ölçüde korumuş olup “Mutlak Tabiatı Koruma Sahası” karakterindedir. Bu karakteriyle yüksek vasıflı bir Açıkhava rekreasyonu sahası olup yaz aylarında halka ve yerli yabancı turiste serin bir dinlenme yeri, kampçılık ve sportif faaliyetlere geniş ölçüde imkân verecek olanaklara sahiptir.

Plan durumu: Plan karar ve hükümleri kabul edilmiş olup kurum görüşlerine sunulacaktır.

 

2-    KIZILDAĞ MİLLİ PARKI

Milli Park sahasının büyüklüğü 59.400 ha. dır. 1969 yılında tescil edilmiştir.

Alanın Kaynak Değerleri: alker ve karstik yer şekillerden oluşan jeolojik yapısı, Göle bakan yamaçlardaki karaçam, ardıç ormanları, iç bölgelerde kalan karaçam, sedir, toros göknarı, titrek kavak, ardıç, meşelerden oluşan saf veya karışık ormanlar, dereboyu vejetasyonları, Orta ve Batı Toroslar’ın 2987 m. yükseklikle zirvesini oluşturan Dedegöl Dağı, bu dağın yamaçlarında 10 ay eksik olmayan kar örtüsü, Dedegöl Dağı’nın kuzeydoğusunda bulunan, keşfi yapılmamış ancak 20 km. den fazla uzunluğu olduğu tahmin edilen Pınargözü Mağarası ve buradan çıkan Çay Deresi, Sindel, Küre, Karamık, Körkuyu, İncebel, Malanda yaylalarıYaylalarda yılın belli dönemlerinde konaklayan Honamlı Yörükleri,Ulaşım kolaylığı (Isparta 121 km, Konya 156 km, Eğirdir 91 km),Dağcılık faaliyetleri için 1840m yükseklikteki Büyüksivri Tepe,Günübirlik rekreasyonel kullanıma uygun Beyşehir Gölü kıyı şeridi,Yoğunlukla sedir ağacından oluşan bitki örtüsü. Şarkikaraağaç İlçesinin 5 kilometre güneyindeki doğal mavi sedir ormanları

Plan durumu: Plan karar ve hükümleri tamamlanmış olup kurum görüşlerine gönderilmiştir.

 

B –       TABİATI KORUMA ALANLARI

1-    KASNAK MEŞESİ TABİATI KORUMA ALANI

Alanın Kaynak Değerleri: lkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesi’nin gerek saf gerekse sedir ve ardıç ile karıştığı, en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir. 1300.5 ha. alanındadır.

 

C –       TABİAT PARKLARI

1-    YAZILI KANYON TABİAT PARKI

Tabiat Parkının toplam büyüklüğü 700 ha.dır.

Alanın Kaynak Değerleri: olup, Ülkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesi’nin gerek saf gerekse sedir ve ardıç ile karıştığı, en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir.

Aksu Çayının bir kolu olan Yazılı Dere’nin ve arazinin karstik yapısından gelen kanyondur.  Fauna  ve flora açısından oldukça zengin olup kaya kartalı (Aqulia chrysaetos), kızıl akbaba (Gyps Fulvus), dağ keçisi ve yılan balığı gibi nesli tehlikede olan  hayvanları barındırmaktadır.Ayrıca; Globuloria hedgei  ve Verbascum pumillitarme Hub.mor sadece Yazılı Kanyon Tabiat Parkında bulunan endemik türlerdir. Orman ve sarp kayalıklar yürüyüş, dağcılık gibi sportif faaliyetlerin yapılmasına imkan tanımaktadır. Doğal, kültürel ve arkeolojik değerler açısından kanyon, yaz-kış  akan Yazılı Dere’nin oluşturduğu küçük şelaleler ve gölcüklerin yeşille meydana getirdiği harmoni eşsiz  görüntüler oluşturmaktadır. Antik çağdan bu tarafa gelen Antalya- İçanadolu bağlantısını sağlayan Kral ve İpek Yolu bu yol üzerinde bulunan ve Tabiat Parkı’nın içinde kalan kaya yazıtı, rivayete göre St. Paul ile St. Barnebau’nun  karşılaşmalarına izafeten yapılan dua mahalli önemli değerlerdir.

Plan durumu: UDGP  devam etmektedir.Onaylanma aşamasındadır.

Korunan Alan İçindeki Tesisler:

– 1 adet satış büfesi

– 1 adet Yağmur Barınağı

– 1 adet WC

– 1 adet giriş Kontrol kulübesi

– 2 adet ahşap baraka (mescit ve depo)

 

2-    GÖLCÜK TABİAT PARKI

Alanın Kaynak Değerleri: eolojik özellikler Tarihi özellikler Jeoformolojik özellikler etnogrofik özellikler klomotolojik özellikler peyzaj özellikleri hidrolojik özellikler regreasyonel özellikler toprak özellikleri flora-fauna varlığı.

 

3-    GELİNCİK DAĞI TABİAT PARKI

Alanın Kaynak Değerleri: Jeolojik, jeomorfolojik özellikleri, flora ve fauna zenginliği, peyzaj değerleri. Sasının büyüklüğü 2.764 ha. alanındadır.

 

D –       TABİAT ANITLARI

1-          BARLA SEDİR AĞACI TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Sedir  Ağacı’nın 320 yaşında , 15   m. boy, 1.90 m. çap ve 5.70 m. çevre genişliğine sahip olması

 

2-          SÖĞÜT YAYLASI ULU ARDIÇ TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Ardıç Ağacı’nın 1000 yaşında , 27   m. boy, 2.5 m. çap ve 7.85 m. çevre genişliğine sahip olması

 

3-          ÇATAL ÇAM TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Çatal Çamı’nın 650-700 yaşında , 22   m. boy, 1.88 m. çap ve 8.73 m. çevre genişliğine sahip olması

 

4-          KAPIDERESİ TOROS SEDİRİ I TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı ( Cedrus libani ) türünün, 655 yaşlarında, 20.0m boy, 1.57 m çap ve 4.94 m çevre genişliğine sahip olması.

 

5-          KAPIDERESİ TOROS SEDİRİ II TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı ( Cedrus libani ) türünün, 614 yaşlarında, 20.0 m boy, 2.16 m çap ve 6.80 m çevre genişliğine sahip olması.

 

6-          KAPIDERESİ TOROS SEDİRİ III TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı ( Cedrus libani ) türünün, 682 yaşlarında, 22 m boy, 1.84 m çap ve 5.80 m çevre genişliğine sahip olması.

 

7-          KÜÇÜKKAPI SEDİR AĞACI TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Sedir Ağacı ( Cedrus libani ) türünün, 682 yaşlarında, 22 m boy, 1.84 m çap ve 5.80 m çevre genişliğine sahip olması.

 

8-          TOTA DAĞI ANADOLU KESTANESİ TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Anadolu Kestanesi ( Castanea sativa ) Ağacının, 190 yaşlarında, 12 m boy, 1 m çap ve 3.14 m çevre genişliğine sahip olması.

 

9-          YAZ IHLAMUR AĞACI TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Yaz Ihlamur Ağacı ( Tilia plathyphyllos scop. ) türünün, 320 yaşlarında, 10 m boy, 1.08 m çap ve 3.39 m çevre genişliğine sahip olması. 

 

10-      YALNIZ ARDIÇ TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Ardıç Ağacı ( Juniperus excelsa Bieb. ) türünün, 500 yaşlarında, 13 m boy, 2.02 m çap ve 6.34 m çevre genişliğine sahip olması.

 

11-      KIRINTI KÖYÜ ÇINAR AĞACI TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Çınar Ağacı ( Platanus orientalis ) türünün, 21 m boy, 3.10 m çap ve 9.73 m çevre genişliğine sahip olması.

 

12-      KIRINTI KÖYÜ DOĞU ÇINARI TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Çınar Ağacı ( Platanus orientalis ) türünün, 200 yaşlarında, 12 m boy, 1.90 m çap ve 5.97 m çevre genişliğine sahip olması.

 

13-      TOTA DAĞI ARDIÇ AĞACI TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Ardıç Ağacı ( Juniperus excelsa Bieb. ) türünün, 450 yaşlarında, 16 m boy, 1.50 m çap ve 4.71 m çevre genişliğine sahip olması.

 

Isparta ilinde 4915 sayılı Kanun uyarınca ilan edilmiş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) bulunmamaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1 adet belediye bakımevi bulunmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca Korunan Alanlar:

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında belirlenen 6 adet sulak alan olup, bunlardan 4 tanesi Uluslararası öneme sahiptir.  Bunlardan Beyşehir ve Eğirdir Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaları devam eden  Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2008 yılı içerisinde bitecektir.

Uluslararası öneme sahip sulak alanlar

No

Sulak Alan Adı

Alanı (ha.)

Enlem

Boylam

1

Beyşehir Gölü Sulak Alanı 

73000

37 45

31 30

2

Eğirdir Gölü Sulak Alanı 

47250

38 00

30 54

3

Kovada Gölü Sulak Alanı

2534

37 37

30 52

4

Gölcük Gölü Sulak Alanı

6684

37 73

30 49

 

6831 Sayılı Kanun uyarınca halkın rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla tescil edilmiş 2 adet Mesire Yeri bulunmaktadır.

1.      Bayboğan Mesire Yeri,

Tescil Tarihi: 2003

Alanı: 2,60

Tipi: A

Gelişme Planı: Yok

İhale Durumu: İşletmecide

 

2.      Başpınar Mesire Yeri,

Tescil Tarihi: 2006

Alanı:39,5

Tipi: A

Gelişme Planı: Yok

İhale Durumu: İşletmecide


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/milli-parklarimiz-32-isparta/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: