MİLLİ PARKLAR 1-ADANA

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

 

MİLLİ PARKLAR

I-          ADANA

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Adana ilinde 1 adet Milli Park ve 4 Adet Tabiatı Koruma Alanı ve 4 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır.

A –       MİLLİ PARKLAR

1-    ALADAĞLAR MİLLİ PARKI

30.03.1995 tarihinde ilan edilen ve 54.524 ha lık bir alana yayılım gösteren Aladağlar Milli Parkı idari olarak Adana, Kayseri ve Niğde İl sınırlarında kalmaktadır. Alanda aynı zamanda I. ve II. Derece Doğal Sit Alanı bulunmaktadır.

Alanın Kaynak Değerleri:

Aladağlar Milli Parkı gerçek anlamda bir jeomorfolojik açık hava müzesidir. Yöre klimatik açıdan kendine has özelliklere sahiptir. Bu klimatik yapı yörenin yüksek kesimlerinde kalıcı karların barınmasına imkan sağlamaktadır. Aladağlar Milli Parkı vejetasyon açısından çok zengin olup, ormanı oluşturan hakim türler karaçam ve kızılçamdır. Ormanın üst sınırından itibaren Alpin Zonu başlar. Bu zonda Alpin çayırları yer almaktadır. Alpin Zonu ve daha yüksek kesimlerde yükseklik ve eğim koşullarından kaynaklanan çıplak kayalık mostralara ulaşılmaktadır.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, Elif Şelalesi, buzul ve karstik yapıya sahip Yedigöller, Hacer Ormanı (Karaçam, Göknar, Sedir, Titrek Kavak, Meşe), dik ve sarp buzul kayalıkları, Emli Vadisi, Demirkazık Tepesi,  Acısu, Mağaralar, Kanyonlar, Yaban Hayatı (Yaban Keçisi, Su Samuru, Vaşak, Kurt, Ur Kekliği)  önemli kaynak değerleridir.

Plan durumu: UDGP 24.03.2004 tarihinde onaylanmıştır.

Korunan Alan İçindeki Tesisler:  Kapuzbaşı Günübirlik Kullanım Alanı Giriş Kontrol Kulübesi, 1 adet WC

Alanda ihaleye konu çalışmalar: Kapuzbaşı Günübirlik Kullanım Alanı Peyzaj Düzenleme Projesi (2007 ),

Alanın Kullanım Durumu-Ziyaretçi Sayısı: Kapuzbaşı Girişi 6 000 Kişi (2006 yılı), Adana girişi 3000 kişi.

B –       TABİATI KORUMA ALANI

1-          YUMURTALIK TABİATI KORUMA ALANI

1995 yılında ilan edilerek koruma altına alınan Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı aynı zamanda 1. Derece Doğal Sit ve Ramsar Alanıdır.

Alanın Kaynak Değerleri: Seyhan-Ceyhan deltası göl lagünleri, kıyı kumulları, barındırdığı bitki ve hayvan türleri ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Ülkemizde halep çamı (Pinus halepensis)’nin nadir bir yayılış alanı olmasının yanında nesli tehlikeye düşmüş su kuşlarının yaşama ortamıdır. Saha, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 20 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Özellikle Akdeniz’de yok olma tehlikesi içinde bulunan (chelonia mydas) türü kaplumbağa için son sığınma alanlarındandır.

Plan Durumu: Alanın Uzun Devreli Gelişme Planı Yapılmış olmasına rağmen onaylanmamıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliği olan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine istinaden 2005 yılından itibaren Sulak Alan Yönetim Planı yapılmakta olup 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır.

Korunan Alan İçindeki Tesisler: 1 adet bekçi evi, 1 adet giriş kontrol ve 1 adet kuş gözetleme binası

C –       TABİAT ANITI

1-          BIĞBIĞ ORMAN SARMAŞIĞI TABİAT ANITI:

Kaynak Değeri: Yörenin en yaşlı sarmaşığı olması ve kayaya yapışık olarak 15 m. boya sahip olması.

2-          ACIKİSE ARDIÇ AĞACI TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Ardıç Ağacı ( Juniperus foetidissima ) ürünün, 630 yaşlarında, 19 m boy, 1.88 m çap ve 5.90 m çevre genişliğine sahip olması. 11.0m boy, 1.70m çap ve 4.90m çevre genişliğine sahip olması.

3-          KANDİLDERE ARDIÇ AĞACI TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Çınar Ağacı ( Platanus orientalis ) türünün, 340 yaşlarında, 16 m boy, 2.16 m çap ve 6.80 m çevre genişliğine sahip olması.

4-          ACIKİSE DOĞU ÇINARI TABİAT ANITI

Kaynak Değeri: Çınar Ağacı ( Platanus orientalis ) türünün, 340 yaşlarında, 16 m boy, 2.16 m çap ve 6.80 m çevre genişliğine sahip olması.

Adana ilinde 4915 sayılı Kanun uyarınca ilan edilmiş 5 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) bulunmaktadır.

1.   Akyatan Gölü YHGS 15 304 ha. Genişliğindeki alan barındırdığı Su Kuşları açısından koruma altına alınmıştır. Alan aynı zamanda sulak alandır. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 20 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Özellikle Akdeniz’de yok olma tehlikesi içinde bulunan (chelonia mydas) türü kaplumbağa için son sığınma alanlarındandır.

2.   Pozantı Karanfıldağ YHGS 31.020 ha. Genişliğindeki alan barındırdığı Yaban Keçisi açısından koruma altına alınmıştır.

3.   Seyhan Baraj Gölü YHGS 11.436 ha. Genişliğindeki alan barındırdığı Su Kuşları açısından koruma altına alınmıştır. Alan aynı zamanda sulak alandır.

4.   Tuzla Gölü YHGS 3.974 ha. Genişliğindeki alan barındırdığı Su Kuşları açısından koruma altına alınmıştır. Alan aynı zamanda sulak alandır.

5.   Maraş Hançerderesi YHGS 7.894 ha. Genişliğindeki alan barındırdığı Yaban Keçisi açısından koruma altına alınmıştır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1 adet belediye bakımevi bulunmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca Korunan Alanlar:

 Adana İli sınırları içerinde 2 si Ramsar Alanı (Yumurtalık Lagünü ve Akyatan Lagünü) olmak üzere 6 uluslararası öneme sahip, toplam 13 sulak alan bulunmaktadır. Yumurtalık Lagünü Sulak Alan Yönetim Planı çalışmaları 2007 yılı sonunda tamamlanacaktır. Yumurtalık Lagünü ve Akyatan Lagünü’nün koruma bölgeleri sınırları çizilmiştir. Ayrıca, il sınırları içerisinde Kırmıtlı Kuş Cenneti bulunmaktadır. 

Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 20 önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından 2 si Adana il sınırları içerisinde yer almakta olup, Akyatan ve Yumurtalık kumsalları Akdeniz’de yok olma tehlikesi içinde bulunan üst ölçekte koruma altında bulunan Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları için önemli yumurtlama alanlarıdır

Uluslararası öneme sahip sulak alanlar ve bunların kapsadığı alanlar;

No

Sulak Alan Adı

Alanı (ha.)

Enlem

Boylam

1

Ağyatan Lagünü Sulak Alanı,

2200

36 36

35 31

2

Akyatan Lagünü Sulak Alanı,

500

36 37

35 16

3

Karagöl ve Çinili Göl Sulak Alanı

14000

37 07

34 09

4

Kesik Gölü Sulak Alanı

1500

 

 

5

Tuzla Lagünü Sulak Alanı

2800

36 42

35 03

6

Yumurtalık Lagünü Sulak Alan

16430

36 44

35 41

 

6831 Sayılı Kanun uyarınca halkın rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla tescil edilmiş 5 adet Mesire Yeri bulunmaktadır.

1.   Kozan- Dağılcak Mesire Yeri,

Tescil Tarihi: 1967

Alanı: 2.5 ha.

Tipi: B

Gelişme Planı: Var

İhale Durumu: İşletmecide

2.   Karataş- Kumluk-I Mesire Yeri,

Tescil Tarihi: 1971

Alanı: 29.0 ha.

Tipi: A

Gelişme Planı: Var

İhale Durumu: İşletmecide

3.   Karataş- Kumluk-II Mesire Yeri

Tescil Tarihi: 2001

Alanı: 2.18 ha.

Tipi: A

Gelişme Planı: Var

İhale Durumu: İşletmecide

4.    Sarıçam I Mesire Yeri,

Tescil Tarihi: 1970

Alanı: 15.0 ha.

Tipi: B

Gelişme Planı: Var

İhale Durumu: İşletmecide

5.   Sarıçam II Mesire Yeri,

Tescil Tarihi: 1997

Alanı: 18.71 ha.

Tipi: B

Gelişme Planı: Yok

İhale Durumu: İşletmecide


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/milli-parklar-1-adana/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: