mayoz-eseyli ureme_quiz1

1)          Bilmediğiniz bir bitki hücresinin bölünmesine ait olayların tamamını gösteren bir video izlediğinizi varsayın. Bu hücre bölünmesinin mayoz olduğunu anlamanızı sağlayacak görüntülerden 5 tanesini ne olabilir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)          İnsanlar 2n = 46 kromozomludur. 5 nesil sonra bu populasyonun kromozom sayısının aynı kalması nasıl sağlanır? Açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)          Eşeyli üremenin genel özelliklerini maddeler halinde yazınız. (5 madde)

 

 

 

 

 

 

 

 

4)          Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?

 

 

 

5)          Mayoz bölünmenin faydaları nedir?

 

 

 

 

 

 

6)          Eşeyli üremede tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan olaylar nelerdir?

 

 

 

 

 

7)          Mayoz bölünmede çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir?

 

 

 

 

8)          Eşeyli üremede çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir?

 

 

 

 

 

9)          Eşeyli üremenin avantajlarını yazınız.

 

 

 

 

 

 

10)      Eşeyli üreyen canlılarda (örnek insan) yavrular birbirine benzemelerine rağmen birbirinin aynısı değildirler. Bu farklılığın nedeni nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

11)      Konjugasyon bakteriler için neden önemlidir?

 

 

 

 

 

 

 

12)      Mayoz bölünme sırasında DNA miktarının değişimini aşağıdaki grafiğe çiziniz.

(Hücrenin başlangıçtaki DNA miktarı 2a’dır.)

dna miktarı grafiği 

 

13)      Şekli inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

profaz-1 soru

a.       Hücre, mayoz bölünmenin hangi evresini geçirmektedir?

 

 

b.      Bu evrede gerçekleşen olayları yazınız.

 

 

 

 

c.       İlgili hücrenin kromozom sayısı kaçtır?

 

 

 

14)      2n=4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mayoz-I bölünme evrelerini çizerek gösteriniz.

mayoz-1 evreleri

 

15)      Kromozom dağılımı aşağıda gösterildiği gibi olan eşey ana hücresinde mayoz bölünme sırasında krossing over olayı gerçekleşmektedir. Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a.       Mayoz I ve mayoz II sonunda oluşan hücrelerin kromozom durumunu yuvarlaklar içine çiziniz.

mayoz bölünme soruları

 

b.      Şekilde gösterilen A, B ve C hücrelerinin kromozom sayılarını ve bu hücrelerin içerdiği DNA miktarını “X” mg cinsinden yazınız. (A hücresinin DNA miktarını 4X mg alınız).

Hücre                          kromozom sayısı               DNA miktarı

A   hücresi                  ……………………….                  ……………………….

B   hücresi                  ……………………….                  ……………………….

C hücresi                   ……………………….                  ……………………….

 

16)      Aşağıdaki cümlelerin doğru karşılığını venn şemasında bulunuz.

1 Kromatitler ayrılır                                           (……)

mayoz soruları

2 Hayat boyu devam eder                                   (……)

3 Tetratlar hücrenin ortasına dizilir                 (……)

4 Kontrolsüz gerçekleşmesine kanser denir     (……)

5 Büyüme, gelişme ve yenilenmeyi sağlar         (……)

6 Kraliçe arıda gamet üretmeyi sağlar             (……)

7 Öncesinde DNA kendim eşler                         (……)

8. İnsanda gamet üretimi mekanizmasıdır       (……)

9 Karyokinez ve sıtokınez görülür                    (……)

10 Karaciğer hücrelerinin bölünme şeklidir    (……)

 

 

17)      Aşağıdaki cümlelerin doğru karşılığını venn şemasında bulunuz.

1. Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.    (……)

mayoz quiz

2. Çeşitlerinden biri vejetatif üremedir.               (……)

3. Kalıtsal çeşitliliğe olanak sağlar.                       (……)

4. Bakterilerde konjugasyonla gerçekleşir.          (……)

5. Birey sayısının artmasını sağlar.                       (……)

6. Daha hızlı ve düşük maliyetlidir.                       (……)

7. Değişken çevre koşullarına uyum sağlar.         (……)

 

 

 

mayoz-eseyli ureme_quiz1

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mayoz-eseyli-ureme_quiz1/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: