Kategori: EDEBİYAT LİSE

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

   TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER 1-          İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/turk-edebiyatinda-ilkler/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 7-EGZİSTANSİYALİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 7-    EGZİSTANSİYALİZM 1927’de Alman filozofu Martin Heidegger ta­rafından felsefi bir görüş olarak ortaya atılan Eg­zistansiyalizm (varoluşçuluk), II. Dünya Savaşı yıl­larında Fransız romancısı Jean Paul Sartre tara­fından edebiyata uygulanmış ve yaygınlaşmıştır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-7-egzistansiyalizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 6-SÜRREALİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 6-    SÜRREALİZM Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 1924’te, Fransız şair ve akıl hastalıkları doktoru olan Andre Breton tarafından ilkeleri ortaya konulan bir sanat akımıdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-6-surrealizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 5-DADAİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 5-    DADAİZM 1916’da Romen asıllı İtalyan şair Tristan Tzara tarafından ortaya atılan Dadaizm (Kuralsız­lık), edebiyat ve sanatta her türlü geleneğe, kura­la karşı çıkan; "kuralsızlığı kural edinen" bir akımdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-5-dadaizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 4-FÜTÜRİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 4-    FÜTÜRİZM İtalyan şair Marinetti (1876 – 1944)’nin 1909’da Fransa’da yayımladığı bildirgesiyle orta­ya çıkan bu akım, yaşamın sürekli ve hızlı bir de­ğişim içinde olduğunu, sanatın da bu değişime ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-4-futurizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 3-KÜBİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 3-    KÜBİZM Kübizm, 20. yüzyılın başında Empresyoniz­me tepki olarak doğan, önceleri resim ve heykel sanatlarında etkili olan, daha sonra edebiyata yansıyan bir akımdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-3-kubizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 2-EKSPRESYONİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 2-    EKSPRESYONİZM 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünya­sındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-2-ekspresyonizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 1-EMPRESYONİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 1-    EMPRESYONİZM 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çı­kan, oradan diğer ülkelere yayılan, dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenimleri yansıtmayı amaçla­yan akıma Empresyonizm (izlenimcilik) denir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-1-empresyonizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 7-SEMBOLİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 7-    SEMBOLİZM 188O’li yıllardan sonra Fransa’da ortaya çı­kan, realist ve naturalist görüşlere özellikle de Parnasizme tepki olarak doğan edebiyat akımına Sembolizm (simgecilik) denir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-7-sembolizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 6-PARNASİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 6-    PARNASİZM Realizmin şiire yansımış biçimine Parnasizm denir. Fransa’da 1860’ta "Çağdaş Parnas" adlı şiir dergisinin çevresinde toplanan sanatçılara "parnasyen" adı verilmiş, bunların oluşturduğu şi­ir akımı da Parnasizm olarak nitelenmiştir. Kısa­ca, Parnasizm, "şiirde gerçekçilik" demektir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-6-parnasizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 5-NATURALİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 5-    NATURALİZM Natüralizm 1870’li yıllarda ortaya çıkan ve Realizmin ileri bir aşaması olarak değerlendirilen bir edebiyat akımıdır. Natüralizmin, Realizmle benzeşen birçok yö­nü vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında kapitalist ekonomi birçok ülkede etkinlik kazanmış, top­lumsal sınıflar arasındaki uçurum giderek büyü­müştür. Büyük kentlerin dış kesimlerinde, derme …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-5-naturalizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 4-REALİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 4- REALİZM Realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Roman­tizme tepki olarak doğmuştur. Bu akım, gerçeği olduğu gibi anlatmayı ilke edinmiştir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-4-realizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 3-ROMANTİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 3-    ROMANTİZM Romantizm, 18. yüzyılın ikinci yarısında ha­zırlanmış, 19. yüzyılda bütün Avrupa’ya yayılmış ve Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-3-romantizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 2-KLASİZM

    14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 2-    KLASİSİZM Klasisizm, 17. yüzyılda Fransa’da ortaya çık­mış bir edebiyat akımıdır. Bu akım, "1660 ekolü" olarak da adlandırılmıştır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-2-klasizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 1-HÜMANİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 1-    HÜMANİZM Hümanizm, felsefede "bütün insanları kar-deş sayan; dil, din, ırk farkı gözetmeden herkesi kucaklayan anlayış" olarak tanımlanabilir. Edebiyatta Hümanizm ise "yeniden doğuş" (rönesans) anlamına gelir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-1-humanizm/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: