Category: 9. SINIF BİYOLOJİ NOTLARI

BİYOLOJİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI

  D.     BİYOLOJİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI Canlıların çeşitliliği ve sahip oldukları birçok özelliği düşünülürse, canlıları tek biyoloji başlığı altında incelemek bir hayli zor, hatta imkânsızdır. Bu yüzden biyoloji bilimi kendi içersinde birçok alt bilim dallarına ayrılmıştır. Bunlardan " Zooloji ve Botanik" Biyolojinin ana dallarını oluşturur:

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-guncel-calisma-alanlari/

BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

  C.     BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Biyoloji bilimi, insanın kendini ve çevresindeki canlıları tanıma merakından doğmuştur. İlk insanlar çevrelerinde yaşayan sığır, geyik ve mamut gibi hayvanların resimlerini mağara duvarlarına çizerek bunları incelemeye başlamışlardır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-tarihsel-gelisimi/

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

  B.     BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ Bütün canlılar gibi insanlarda yaşadığı çevre ile sürekli ilişki içindedir. Ancak diğer canlılardan farklı olarak karşılaştığı sorunları çözmede zekâsını akıllıca kullanır. Zekâsını kullanması sonucunda da diğer canlılara üstünlük kazanır. Bunu yaparken deney ve gözlemlere dayanarak gerçeklere ulaşması, akılcılığın bir gereğidir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/bilimsel-calisma-yontemi/

BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI

  BİYOLOJİYE GİRİŞ  BİYOLOJİ: Kelime anlamı canlı bilimidir (bio= canlı, loji= bilim), yani kısaca canlıları inceleyen bir bilimdir. Canlıların yapısını, davranışlarını, çeşitliliklerini, vücutları içerisinde geçen temel hayat olaylarını, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilimdir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/bilimsel-bilginin-dogasi/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.