Category: 11. SINIF BİYOLOJİ NOTLARI

SİNİR DOKU 5-Nöronlar ve İmpuls İletimi Uyarılar

NOT: Nöronlar ve impuls iletiminin Genel Özellikleri 1.      İmpulslar, tüm nöronlarda dendritten aksona doğru tek yönlü iletildiği halde beyin hücrelerinde impuls iletimi iki yönde gerçekleşir. 2.      Merkezi sinir sisteminde bazı nöronlar arasında dendritten dendrite sinapslar olabilir. Yani çift yönlü iletim görülebilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-5-noronlar-ve-impuls-iletimi-uyarilar/

SİNİR DOKU 4-Sinapslarda İmpuls (Aksiyon Potansiyeli) İletimi

A.     SİNAPSLARDA İMPULS (Aksiyon potansiyeli)  İLETİMİ Uyarıyı getiren hücreye "presinaptik nöron" uyarının iletildiği hücreye "postsinaptik nöron" adı verilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-4-sinapslarda-impuls-aksiyon-potansiyeli-iletimi/

SİNİR DOKU 3-Sinir İmpulsunun (Aksiyon Potansiyeli) Tekrarlanması

A.     SİNİR İMPULSUNUN (Aksiyon potansiyeli) TEKRARLANMASI Bir uyarının etkisiyle bir nöronun zar potansiyelinde kısa süre içinde meydana gelen elektriksel değişikliğe aksiyon potansiyeli (sinir impulsu) adı verilir. Depolarizasyon zar potansiyelini belli bir eşik değerin üstüne çıkaracak kadar değişikliğe uğratırsa aksiyon potansiyeli meydana gelir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-3-sinir-impulsunun-aksiyon-potansiyeli-tekrarlanmasi/

SİNİR DOKU 2-Nöron Fizyolojisi, İmpuls Oluşumu Ve İletimi

A.     NÖRON FİZYOLOJİSİ, İMPULS OLUŞUMU VE İLETİMİ İç ve dış çevredeki ışık, sıcaklık, basınç gibi çeşitli uyarılar, sinir hücresinde elektriksel ve kimyasal değişiklikleri başlatır. Nöronlarda meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişikliklere İMPULS (UYARTI) denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-2-noron-fizyolojisi-impuls-olusumu-ve-iletimi/

SİNİR DOKU 1-Genel Yapı

             Bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi, iç ortam ve dış ortamdan gelen uyarılara doğru ve zamanında cevap verebilmesi ile mümkündür. Çok hücreli canlılarda iç ortam, hücrelerin içinde bulunduğu doku sıvısı ortamıdır. Dış ortam ise canlının içinde yaşadığı ortamdır. Canlının yaşamını sürdürmesi homeostasiyi korumasına bağlıdır.  Hücrelerin osmatik basıncı, sıcakkanlılarda vücut ısısının sabit tutulması, kan pH’ını sabit tutulması …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sinir-doku-1-genel-yapi/

BÜYÜME VE GELİŞME

BÜYÜME VE GELİŞME Canlı kütle ve hacminde meydana gelen artışa büyüme denir. Canlılarda büyüme, mitozla hücre sayısındaki bir artışa bağlı olarak oluşan yeni hücrelerin de büyümesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Zigotun oluşmasıyla başlayıp yeni bir birey oluşmasına kadar meydana gelen olayların tamamına gelişme denir. Embriyonik gelişim olarak adlandırılan gelişme dönemi üç evrede incelenir. A.      Segmentasyon …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/buyume-ve-gelisme/

DÖLLENME

  I-          DÖLLENME Mayoz bölünme ile oluşan sperm ve yumurtanın birleşip çekirdeklerinin kaynaşmasına döllenme denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/dollenme/

GAMETOGENEZ 1-SPERMATOGENEZ

  GAMETOGENEZ İnsanda mayoz bölünme ile gametler meydana gelir. İnsanda gamet oluşması olayına gametogenez denir. Erkekte sperm oluşumuna spermatogenez, dişilerde yumurta oluşumuna oogenez denir. A.     SPERMATOGENEZ (SPERM OLUŞUMU) Erkek üreme organı testislerdir. Testislerde seminifer tüpçükler vardır. Seminifer tüpçüklerde de diploit (2n) sperm ana hücresi (spermatogonyum) bulunur. Spermatogonyumların mayoz bölünmesiyle spermler (gamet) meydana gelir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/gametogenez-1-spermatogenez/

GAMETOGENEZ 2-OOGENEZ

  GAMETOGENEZ İnsanda mayoz bölünme ile gametler meydana gelir. İnsanda gamet oluşması olayına gametogenez denir. Erkekte sperm oluşumuna spermatogenez, dişilerde yumurta oluşumuna oogenez denir.   B.      OOGENEZ (YUMURTA OLUŞUMU) Dişi üreme organı yumurtalıktır(=ovaryum). Ovaryumda oogonyumlar(2n) bulunur. Oogonyumlar, mayoz bölünme ile yumurta hücresi (ovum) meydana getiren hücrelerdir. Dişi bireyde yumurtalıklarda mayoz bölünme ile yumurta hücresinin üretilmesine …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/gametogenez-2-oogenez/

AİLE PLANLAMASI

  AİLE PLANLAMASI Ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmesi için sürdürülen çalışmalara ve verilen hizmetlerin tümüne aile planlaması denir. Aile planlaması, çocuk yapma yeteneği ve özgürlüğünün ailenin sağlığını, ekonomisini ve mutluluğunu bozmayacak şekilde kullanmasını öngörür. Aile planlamasının amaçları şu şekilde sıralanabilir: 1.       Bireyleri ve aileleri, aile planlaması yöntemleri konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, 2.       …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/aile-planlamasi/

TÜP BEBEK YÖNTEMİ VE MİKROENJEKSİYON

  TÜP BEBEK YÖNTEMİ VE MİKROENJEKSİYON Anne ve baba adayı bazı çiftler istemelerine rağmen normal yollarla çocuk sahibi olamayabilirler. Bunun sebebi eşlerden biri veya ikinde olabilecek çeşitli sorunlar olabilir. Normal yollarla çocuk sahibi olamayan birçok çift için, gebelik şansını artırmak amacıyla yardımcı üreme teknikleri geliştirilmiştir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan yardımcı üreme teknikleri arasında klasik …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/tup-bebek-yontemi-ve-mikroenjeksiyon/

ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

  ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR Üreme sağlığı tıbbi literatürümüzde yeni yeni duyulmaya başlayan bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üreme sağlığını şu şekilde tanımlamıştır. “Üreme sağlığı, üreme sistemi işlevleri ve süreciyle ilgili sadece hastalık ya da sakatlık olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel; zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali ve …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/ureme-sagligi-ve-cinsel-yolla-bulasan-hastaliklar/

ERKEK ÜREME SİSTEMİNİ KONTROL EDEN HORMONLAR

  B.      ERKEK ÜREME SİSTEMİNİ KONTROL EDEN HORMONLAR Erkek üreme sistemini kontrol eden hormonlar iki tanedir. 1.       FSH (Folikül uyarıcı hormon) *        Hipotalamustan salgılanan GnRH, hipofizi uyarır. *        Hipofizden FSH salgılanır. *        FSH, sertoli hücrelerini uyarır, seminifer tüpçüklerinin gelişimini uyarır. *        Seminifer tüpçüklerinde spermatogenez ile sperm oluşumunu başlatır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/erkek-ureme-sistemini-kontrol-eden-hormonlar/

ERKEK ÜREME SİSTEMİ

  ERKEK ÜREME SİSTEMİ İnsanlarda üreme, dişi ve erkek üreme organları ile yapılır. İnsanlarda dişi ve erkek üreme sistemlerinde meydana gelen olaylarda benzerlikler olmakla beraber üreme organlarının yapısında farklılıklar bulunmaktadır. A.     ERKEK ÜREME SİSTEMİ BÖLÜMLERİ Erkek üreme sistemi, testisler, penis, epididimis, vas deferens (sperm kanalı) ve yardımcı bezlerden (prostat bezi, cowper bezi, seminal kesecikler) meydana …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/erkek-ureme-sistemi/

MENSTRUAL DÖNGÜ

    C.     MENSTRUAL DÖNGÜ Dişilerde yumurtalıklarda ve buna bağlı olarak rahimde meydana gelen değişikliklere menstrual döngü adı verilir. Bu döngü ergenlik döneminde başlar ve 45-55 yaşına kadar devam eder. Yumurtlama ve menstrual döngünün bitmesine menopoz denir. b)     Hipotalamustan salgılanan GnRH (gonadotropin salgılatıcı hormon). c)      Ön hipofizden salgılanan, FSH (folikül uyarıcı hormon) ve LH (luteinize …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/menstrual-dongu/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.