Kategori: ATATÜRK KÖŞESİ

ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ “Ülkesini ve yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturkun-turk-dili-ile-ilgili-sozleri/

Mustafa Atatürk Lifs…

  Mustafa Atatürk Lifs…   On a day of 1881, a male child was born in a pink house located at the district of Ahmet Subaşı, city of Salonika, which is inside Greek boundaries today.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mustafa-ataturk-lifs/

DİL DEVRİMİ – DİL DEVRİMİ’NİN ÖNEMİ

  DİL DEVRİMİ – DİL DEVRİMİ’NİN ÖNEMİ “Türk dilinin, kendi benliğine, kökenindeki güzelliğine ve zenginliğine kavuşması için bütün kurumlarımızın ilgili, özenli olmasını isterim.” Türk dili, kaynağında, başka dillerin etkisinde kalmadan, bütün gereksinimleri karşılayacak bir nitelikteydi. Bu dil, işlendiği sürece hızla gelişmeye elverişli, köklerden, sözcükler, kavramlar üretmede yeterli bir yapıydı. Türk toplumlarının İslam dinini seçmeleriyle, dilimize …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/dil-devrimi-dil-devriminin-onemi/

EĞİTİM KURUMLARININ OLUŞMASINDA ATATÜRK’ÜN ROLÜ

  EĞİTİM KURUMLARININ OLUŞMASINDA ATATÜRK’ÜN ROLÜ Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi Atatürk ‘ün eğitimci özelliğini bilmek onun büyüklüğünü anlamak açısından önemlidir. Kurtuluş Savaşımızın bütün şiddetiyle sürdüğü, Ankara ‘dan nerdeyse top seslerinin duyulduğu bir durumda Atatürk ‘ün cepheden gelerek 16 Temmuz 1921 ‘de Maarif Kongresini toplaması ve açılış konuşmasını yapması çok anlamlıdır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/egitim-kurumlarinin-olusmasinda-ataturkun-rolu/

ATATÜRK’ÜN ÜSTÜN KİŞİLİĞİ

  Conkbayırı’nda kalbini hedef alan bir kurşun, cebindeki saate çarpıp geri döndüğünden mutlak bir ölümden kurtuldu. Bu muharebeler esnasında gösterdiği kahramanlık, azim ve yüksek kumanda kudreti, kendisine memleket içinde ve dışında büyük ün sağladı. Artık O, "Anafartalar Kahramanı" olarak anılıyordu. Aylarca süren çıkarma ve savaşlar sonucu ilerleme kaydedemeyen İngilizler; nihayet 1915 yılı Aralık sonunda müttefikleriyle …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturkun-ustun-kisiligi/

“Atatürk’ün gençliğe hitabesi”nin Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu tarafından günümüz Türkçe’sine uyarlanmış hali

  "Atatürk’ün gençliğe hitabesi"nin Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu tarafından günümüz Türkçe’sine uyarlanmış hali Ey türk gençliği! Birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli (güven) kaynağındır. Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyecek kötüler bulunacaktır. Bir …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturkun-genclige-hitabesinin-ord-prof-dr-hifzi-veldet-velidedeoglu-tarafindan-gunumuz-turkcesine-uyarlanmis-hali/

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

  ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturkun-genclige-hitabesi/

ATATÜRKÇÜ EĞİTİM

  ATATÜRKÇÜ EĞİTİM Eğitim, kalkınmanın en etkili araçlarından birisidir. Ayrıca eğitim kişilere, çevrelerini tanıma, bilinçli hareket etme imkânını veren, refah ve mutluluklarını artıran önemli bir sosyal hizmettir. Eğitim aynı zamanda kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelik ve sayıdaki elemanın yetiştirilmesinde de başlıca yoldur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturkcu-egitim/

ATATÜRK, GENÇLİK VE SPOR

  ATATÜRK, GENÇLİK VE SPOR Fehmi TUNCEL1 Cumhuriyetimizin 80. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde, Atatürk ve onunla birlikte ülkenin bağımsızlığına inanarak yola çıkan dava arkadaşlarının, tarihin en karanlık dönemlerinden birisinde yola çıktıklarını hatırlamak gerekir. Günümüzde, alt alanları ile birlikte ayrıntılı olarak incelediğimiz, irdelediğimiz, bilimsel açıdan mercek altına aldığımız sporun, tarihsel gelişimi içinde, ülkedeki gelişimini genç araştırmacı, …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturk-genclik-ve-spor/

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE HALKÇILIK

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE HALKÇILIK Giriş Türk Devletinin ana nitelikleri, Atatürk’ün devlet anlayışına hakim olan üç temel ilkeden -milli devlet, tam bağımsızlık, milli egemenlik- ile Atatürk’ün bütün faaliyet ve inkılaplarına yön vermiş olan çağdaşlaşma hedefinden kaynaklanmaktadır. Bu nitelikler ilk önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkasınca parti programının ilkeleri olarak benimsenmiş, 5 Şubat 1937 …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturkcu-dusunce-sisteminde-halkcilik/

ATATÜRK VE SPOR

  ATATÜRK VE SPOR Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada, kazanmak emeliyle, bir spor çizmezler. Esas olan, bütün, her yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktadır."

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturk-ve-spor/

ATATÜRK İLKELERİ ULUŞÇULUK

  ATATÜRK İLKELERİ ULUŞÇULUK Ümmetçilik kavramı üzerine kurulu Osmanlı İmparatorluğu çökme döneminde Osmanlıcılık, İslamcılık, Turancılık gibi yeni akımlarla kurtarılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Ziya Gökalp’in Türk kültürü ve uygarlığı düşüncesinden kaynaklanan Türkçülük zamanla hem İslamcılıktan hem de Turancılıktan uzaklaşarak ”ulus” kavramını oluşturmuştur. Ancak ulusçuluğun asıl ortaya çıkması; tarihte ilk kez Anadolu toprakları yabancı güçlerce işgal …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturk-ilkeleri-ulusculuk/

ATATÜRK İLKELERİ LAİKLİK

  ATATÜRK İLKELERİ LAİKLİK Çağdaşlaşma yolundaki en önemli ilkedir; herkesin bildiği kısa tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Osmanlı zamanında islamiyete geçişle birlikte Türk toplumu bir hoşgörü kazanmıştı, tam olmamakla birlikte yarı teokratik bir düzen hakimdi.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturk-ilkeleri-laiklik/

ATATÜRK İLKELERİ HALKÇILIK

  ATATÜRK İLKELERİ HALKÇILIK Bu ilke toplumun isçi-köylü ve seçkin kesimleri arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak için tüm halkı eğitmeye, yetiştirmeye ve uzlaştırmaya yönelik bir ilkedir. Halk, Osmanlı imparatorluğunda seçkin ve olağan sınıf olarak ikiye ayrılmaktaydı.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturk-ilkeleri-halkcilik/

ATATÜRK İLKELERİ DEVRİMCİLİK

  ATATÜRK İLKELERİ DEVRİMCİLİK Bu ilke öncelikle; ulusçuluk, halkçılık, laiklik, devletçilik ve cumhuriyetçilik ilkeleri temel alınarak yapılan devrimlerin gerçekleştirilmesi, sonra da bu devrimlerin çağdaş yaşamın gerçeklerine ve değişimlerine göre sürekli olarak yenilenmesi biçiminde tanımlanabilir. Bu noktada kemalizmin bir ideoloji olarak diğer ideolojiler gibi değişime açık olmadığı konusunda yapılan eleştirileri çürüten bir yaklaşımdır. Çünkü burada devrimcilikten …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/ataturk-ilkeleri-devrimcilik/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: