Category: TIP

ÇOCUKLUK ÇAĞI ve ADOLESAN DÖNEMİ OBEZİTESİ

  ÇOCUKLUK ÇAĞI ve ADOLESAN DÖNEMİ OBEZİTESİ Önemi Çocuklarda obezite iki nedenle çok önemlidir. Birincisi, çocuklarda obezite, erken yaşlarda pek çok kronik metabolik hastalığın gelişmesi için risk faktörüdür. Ayrıca obez çocuklarda ortaya çıkan psikolojik sorunlar, bu çocukların ileri yaşlarda bile uyum sorunları ve özgüven eksikliği yaşamalarına neden olabilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cocukluk-cagi-ve-adolesan-donemi-obezitesi/

OBEZİTEDE RİSK DURUMUNUN BELİRLENMESİ

  OBEZİTEDE RİSK DURUMUNUN BELİRLENMESİ Beden kitle indeksi ≥25 kg/m2 olan veya bel çevresi (BC) kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm veya daha fazla olanlarda kilo fazlalığının ilerlemesini engellemek ve eşlik eden diğer faktörleri tespit etmek gerekir. Tip 2 Diyabet, hipertansiyon (HT) ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için risk durumu kilo fazlalığının derecesi ile de ilişkilidir …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/obezitede-risk-durumunun-belirlenmesi/

Obezite Görülme Sıklığının Artmasının Nedenleri

  Obezite Görülme Sıklığının Artmasının Nedenleri Obezite prevalansında görülen artışın nedenleri, artan teknoloji ile beraber özellikle ulaşım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı fiziksel aktivitede azalma ve modern yaşamdaki beslenme alışkanlıklarındaki değişimdir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/obezite-gorulme-sikliginin-artmasinin-nedenleri/

OBEZİTENİN TANIMI, ÖNEMİ VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLER

  OBEZİTENİN TANIMI, ÖNEMİ VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLER   Obezite, başlangıçta gelişmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilirken gelişmekte olan ülkelerde de gelir düzeylerinin artması, batı yaşam tarzının benimsenmesi, enerji alımı artarken enerji harcanmasının azalması ve nihayet kırsaldan kente göç olgusu ile birlikte kaçınılmaz olmuştur. Sonuçta obezite prevalansı, dünyada doğu-batı veya zengin-yoksul toplum ayırımı gözetmeksizin giderek artmaktadır. …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/obezitenin-tanimi-onemi-ve-epidemiyolojik-veriler/

KARBONAT MUCİZESİ

  KARBONAT MUCİZESİ * Elbise dolabınızda rutubet ve küf kokusu varsa ve naftalin kokusunu da sevmiyorsanız dolabınızı bir köşesinde ağzı açık şekilde kavanozda karbonat bulundurun.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/karbonat-mucizesi/

HİPOKRAT YEMİNİ

  HİPOKRAT YEMİNİ Hekim Apollon Aesculapions, Hygia Panacea ve bütün Tanrı ve Tanrıçalar adına. And içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu andımı ve verdiğim sözü gücüm kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/hipokrat-yemini/

HEKİMLİK ANDI

  HEKİMLİK ANDI Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/hekimlik-andi/

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN İLAÇ ATIKLARININ ÖNEMİ

  ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN İLAÇ ATIKLARININ ÖNEMİ 1. GİRİŞ Dünya nüfusundaki artış, nüfusun yoğunlaşmasına neden olmuştur. Öte yandan, hızla gelişen teknoloji, günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyerek tüketimin artmasına yol açmıştır. Sanayileşme, yerleşim alanlarının hızla gelişmesine neden olmaktadır. Üretim ve tüketimin yoğun olduğu bu sanayiden, kurumlardan ve konutlardan kaynaklanan atıkların oluşması ise kaçınılmazdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cevre-ve-insan-sagligi-yonunden-ilac-atiklarinin-onemi/

CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 4-Cinsel yan etkilere neden olan ilaçlar:

  CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 4-    Cinsel yan etkilere neden olan ilaçlar: CİNSEL YAN ETKİSİ BULUNAN İLAÇLAR İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER Tiyazid grubu diüretikler Potasyum tutucular

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cinsel-sorunlarin-nedenleri-4-cinsel-yan-etkilere-neden-olan-ilaclar/

CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 3-Cinsel sorunların organik nedenleri:

  CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 3-    Cinsel sorunların organik nedenleri: CİNSEL İŞLEVLERİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN BEDENSEL HASTALIKLAR KALP DAMAR VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI Hipertansiyon Kan yağlarının yükselmesi Damar sertliğine yol açan durumlar Aort anevrizması

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cinsel-sorunlarin-nedenleri-3-cinsel-sorunlarin-organik-nedenleri/

CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 2-Cinsel yaşamda yanlış inanışlar:

  CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 2-    Cinsel yaşamda yanlış inanışlar: Cinsel yaşam, diğer insani etkinlikler gibi toplumsal ve kültürel etkilere açıktır. Toplumlar yeni kuşakları yetiştirirken, zaman içinde oluşturduğu kalıp düşünceleri ve yargıları da yeni kuşaklara aktarır. Çocuklar doğduğu günden itibaren kadın ve erkek oluşlarına göre ayrı biçimlerde yetiştirilirler. Büyüme sürecinde de içinde büyüdükleri kültüre göre …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cinsel-sorunlarin-nedenleri-2-cinsel-yasamda-yanlis-inanislar/

CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 1-Cinsel Eğitimsizlik ve Bilgisizlik:

  CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ 1-    Cinsel Eğitimsizlik ve Bilgisizlik: Ülkemizde yaygın ve okul çağında başlayan bir cinsel eğitimin olmaması ve formel cinsel bilgi kaynaklarının (okul, öğretmenler, uzmanlar, kitaplar vb.) yeterli ölçüde kullanılmaması gibi nedenlerle cinsellik alanında ciddi boyutta bir bilgi eksikliği görülmektedir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cinsel-sorunlarin-nedenleri-1-cinsel-egitimsizlik-ve-bilgisizlik/

CİNSEL HAKLAR BİLDİRGESİ

  Dünya Cinsel Sağlık Birliği’nin (World Association for Sexual Health) CİNSEL HAKLAR BİLDİRGESİ Cinsellik her insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin tam olarak gelişimi temas, mahremiyet, duygusal ifade, zevk, şefkat, aşk gibi temel insan ihtiyaçlarının doyumuna bağlıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cinsel-haklar-bildirgesi/

ÇAĞDAŞ CİNSELLİK ANLAYIŞI

  ÇAĞDAŞ CİNSELLİK ANLAYIŞI Cinsellik hakkında bilinmesi gereken gerçekleri şu şekilde sıralayabiliriz: √       Cinsellik, yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. İnsanlar, diğer canlılardan farklı olarak üreme dışında sadece haz almaya yönelik de cinsel davranışlar sergiler. Bu bağlamda insanın cinselliğini, cinsel duygular, fanteziler ve arzular şeklinde sergilemesi doğasının bir parçasıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/cagdas-cinsellik-anlayisi/

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ)

  KEMİK ERİMESİ(OSTEOPOROZ) Menopoz insan hayatında önemli değişikliklerin meydana gelmesine neden olur. Hem ruhsal hem de fiziksel bu değişiklikler temel olarak vücutta yumurtalıklardan salgılanan östrojenin azalması nedeniyle ortaya çıkar. Menopozla birlikte özellikle aşağıda anlatılacak olan risk faktörleri olanlarda kemik dokusu da kısa zamanda kalitesinden ödün vermeye başlayabilir. Menopozda olan kadınlar yaşamlarının geri kalan kısımlarında osteoporoza …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/kemik-erimesi-osteoporoz/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.