Kategori: MİKROBİYOLOJİ

Normal Nedir?

Normal Nedir? Viruslar, bakteriler ve mantarlar insan vücudunu çok sık istila ederlerse de bu, gerçeğin tümü değildir. İnsan vücudu, normal olarak, “normal flora”yı oluşturan çok sayıda mikroorganizma ile kolonizedir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/normal-nedir/

ANTİSEPSİ

ANTİSEPSİ Antiseptik ajanlar (Tablo 3) deri yüzeylerindeki mikropların sayısını azaltmak için kullanılırlar. Bu bileşikler etkinliklerine ve güvenilirliklerine göre seçilirler.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/antisepsi/

DEZENFEKSİYON

DEZENFEKSİYON Mikroplar dezenfeksiyon prosedürleri ile de yok edilebilirler, ancak, daha dirençli organizmalar yaşamaya devam edebilirler. Ne yazık ki, dezenfeksiyon ve sterilizasyon terimleri, rastgele birbirlerinin yerine kullanılmaktadır ki bu da, bazı karışıklıklara neden olabilmektedir. Bu karışıklık, dezenfeksiyon işlemlerinin; yüksek düzey, orta düzey ve düşük düzey olarak sınıflandırılmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek düzey dezenfeksiyon, etkinlikte genel olarak sterilizasyona yaklaşabilirken, …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/dezenfeksiyon/

STERİLİZASYON

STERİLİZASYON Sterilizasyon, bakteri sporları, mikobakteıiler, zarfsız (nonlipid) virüsler ve mantarlar gibi daha dirençli formları da içeren tüm mikropların tamamının yok edilmesidir. Bu, fiziksel, gaz buharı veya kimyasal sterilantlar kullanılarak başarılabilir (Bkz: Tablo1).

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/sterilizasyon/

PROKARYOTLARDA GENETİK REKOMBİNASYON

  PROKARYOTLARDA GENETİK REKOMBİNASYON Genetik elementler arasındaki genlerin fiziksel değişimidir. Homolog rekombinasyon, 2 farklı kaynaktan gelen homolog DNA sekansları (birbirine cok yakın dizilere sahip) arasındaki gen değişimidir, bu olay klasik genetikte "krosing over" dir. Bakterilerde rekombinasyona ozel bir protein olan RecA katılmaktadır. DNA nın kollarından birinde bir kırık oluşur ve iplik acılır, acılan kısma tek …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/prokaryotlarda-genetik-rekombinasyon/

Bakterilerde DNA Tamir Mekanizmaları

  Bakterilerde DNA Tamir Mekanizmaları DNA hasarını en aza indirgemek amacıyla bakterilerde çeşitli DNA tamir mekanizmaları gelişmiştir. Bu tamir mekanizmaları aşağıda belirtilen beş gruba ayrılabilir:

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bakterilerde-dna-tamir-mekanizmalari/

Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi

  Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi (1684-2000)       1684 Antoni van Leeuwenhoek Bakterilerin keşfi 1798 Edward Jenner Çiçek aşısı 1857 Louis Pasteur Laktik asit fermentasyonunun mikrobiyolojisi

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mikrobiyolojinin-tarihsel-gelisimi/

Glikozidik Bağ

  Glikozidik Bağ Polisakkaritler, çok sayıda (yüzlerce, hatta binlerce) monomerik birim (monosakkarit) içeren karbohidratlardır. Bu monomerik birimler glikozidik bağ adı verilen kovalent bağlarla bir araya gelirler (Şekil -a). Eğer iki monosakkarit glikozidik bağ ile bağlanırsa, ortaya çıkan molekül disakkarit adını alır. Bu moleküle bir monosakkarit daha eklenirse trisakkarit, daha çok sayıda birim eklenirse, oligosakkarit ortaya …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/glikozidik-bag/

MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ

   MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ 1-     GİRİŞ Mikrobiyoloji sözcüğü mikros, bios ve logos kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yunanca’da mikros küçük, bios yaşam, logos bilim anlamına gelmektedir. Mikrobiyoloji, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikroorganizmalar deri, boğaz, burun, barsak gibi vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yer alabildiği gibi, teneffüs ettiğimiz hava, çevremizdeki eşyalar toprak ve …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mikrobiyolojiye-giris/

KEMOORGANOTROFLAR

  KEMOORGANOTROFLAR Dünyada bulunan binlerce farklı kimyasalın pek çoğu, bir veya diğer mikroorganizma tarafından enerji elde etmek için kullanılabilir. Bütün doğal ve pek çok sentetik organik bileşikler bile bir veya daha fazla mikroorganizma tarafından parçalanabilir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/kemoorganotroflar/

KEMOLİTOTROFLAR

  KEMOLİTOTROFLAR Bazı prokaryotlar inorganik bileşiklerdeki enerjiyi kullanabilir. Bu, kemolitotrofi adlı bir metabolizma şeklidir ve kemolitotroflar adı verilen mikroorganizmalarca gerçekleştirilir. Bu şekilde enerji sağlayan bir metabolizma yalnızca prokaryotlarda bulunur ve Bacteria ve Archaea arasında yaygındır. Kullanılan farklı inorganik bileşik spektrumu oldukça fazla olmasına rağmen, kural olarak belirli bir prokaryot inorganik bileşiklerin birini veya yakın bir …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/kemolitotroflar/

MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ AMAÇLI BESİYERLERİ

  MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ AMAÇLI BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki ana bölüme ayrılırlar.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/mikroorganizmalarin-uretilmesi-amacli-besiyerleri/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: