Category: FİZYOLOJİ

Fick Yasası

  Fick Yasası Bir gazın diffüzyonu gazın solübilitesi ve membranın yüzey ölçümü ile doğru, membranın kalınlığı ile ters orantılıdır. Difüzyon için membranın iki tarafında basınç farkı olmalıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/fick-yasasi/

La Place Yasası

  La Place Yasası Kan damarı duvarı, kan basıncı ve kabın dışındaki çevre basıncı arasındaki farkın bir sonucu olarak gerilir. La Place yasası transmural basınç farkı ile gerginlik, yarıçapı ve damar duvarının kalınlığı arasındaki ilişkiyi açıklar. Tabii ki, daha yüksek bir basınç farkı, fazla gerilime neden olacaktır. Damar çapı daha büyük olan daha fazla bir …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/la-place-yasasi/

Herry Yasası

  Herry Yasası Bir maddenin belli bir çözücünün belli bir miktarında, belli basınç ve sıcaklıkta çözünebilen en fazla miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Çözülmeyi bazı faktörler etkiler: Belirli şartlar altında bir gazın sıvıdaki çözünürlüğü o gazın çözülme katsayısı ve basıncı ile doğru orantılıdır. Gazın “kısmi basıncı” ile çözülür doğru orantılı iken sıcaklık ile ters orantıdır. …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/herry-yasasi/

Boyle Yasası

  Boyle Yasası Boyle yasasına göre, sıcaklıklar sabit tutulduğu sürece, belirli ölçüde alınan bir ideal gazın hacmiyle basıncının çarpımı sabittir. Matematiksel bir anlatımla:

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/boyle-yasasi/

Avogadro Hipotezi

  Avogadro Hipotezi Bütün maddeler; demir, kalsiyum ya da oksijen gibi saf kimyasal maddeler, kimyasal elementlerden oluşur. Bir element kimyasal olarak daha küçük parçalara ayrılamayan maddedir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/avogadro-hipotezi/

Termodinamik Yasaları

  Termodinamik Yasalar Birinci yasa, enerji korunumu ilkesidir; fiziksel veya kimyasal herhangi bir değişiklikte, evrendeki total enerji miktarı, sabittir; enerji şekil değiştirebilir veya bir bölgeden diğer bir bölgeye taşınabilir; ancak yaratılamaz veya yok edilemez. Yani evrendeki toplam enerji sabittir (istisnai olarak nükleer reaksiyonlarda kütle enerjiye dönüşür, ama evrendeki toplam kütleyi de enerji cinsinden kabul edersek, …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/termodinamik-yasalar/

HÜCREDE SU

  HÜCREDE SU Canlı tüm metabolik olayları su içerisinde gerçekleşir. Su ayrıca maddelerin difüzyonlarına veya bir yerden diğerine akısına olanak sağladığı için hücre içi taşımanın gerçekleştirilmesini sağlar. Su aynı zamanda diğer kimyasal maddelerin davranışını belirleyen çok önemli bazı fiziksel özellikler taşır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/hucrede-su/

HARDER BEZİ

  HARDER BEZİ  Harder bezi, karada yaşayan omurgalıların birçoğunda bulunan orbital bir bezdir. Denizlerde yaşayan omurgalı hayvanlarda ise bu bez bulunmamaktadır (Chieffi ve ark, 1996). Harder bezi, bir doktor ve doğa bilimci Johann Jacop Harder’in 1694 yılında iki geyik türünde yaptığı bir araştırma ile keşfedilmiştir (Olcese ve Wesche, 1989).

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/harder-bezi/

Efektör Hücreler

  Efektör Hücreler Mikropları yok eden hücreler efektör hücreler olarak adlandırılır, lenfositler ve diğer lökositler bu gruba girerler. Mikropların organizmadan tamamen yok edilmesi için sıklıkla granülositler ve makrofajlar gibi nonlenfoid lökositlerin de katılımı gerekir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/efektor-hucreler/

Antijen Sunan Hücreler

  Antijen Sunan Hücreler Mikropların, vücuda giriş yerleri yani deri, gastrointestinal sistem ve solunum sistemi, epitel içine yerleşmiş ve antijenleri yakalayıp periferik lenfoid dokulara taşıyan özgül hücrelerle döşelidir. Antijen yakalama işlevleri en iyi dendrit benzeri çıkıntıları nedeniyle dendritik hücreler adı verilen hücrelerde tanımlanmıştır. Dendritik hücreler, epitele ulaşan mikropların protein antijenlerini yakalar ve antijeni bölgesel lenf …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/antijen-sunan-hucreler/

DOĞAL BAĞIŞIKLIK

  DOĞAL BAĞIŞIKLIK Omurgalılar, omurgasızlar hatta bitkiler gibi tüm çok hücreli canlılar, mikroorganizmaların yol açacağı enfeksiyonlara karşı kendilerini korumak için intrensek savunma mekanizmalarına sahiptirler. Bu savunma mekanizmaları, mikroorganizmaları tanıyıp onları yıkıma uğratmak için doğal olarak organizmada hazır bulunduklarından, kendilerine doğal direnç ya da doğal bağışıklık adı verilmektedir. Doğal bağışıklığın tüm yapıtaşlarının ortak özelliği, mikroorganizmaları tanıyarak …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/dogal-bagisiklik/

Vasıtalı Taşıma Tiplerinin Ortak ve Ayrılan Özellikleri

Vasıtalı Taşıma Tiplerinin Ortak ve Ayrılan Özellikleri Taşıyıcı proteinler yardımı ile gerçekleşen ve bu nedenle vasıtalı taşıma olarak da tanımlanan transport tiplerinin( kolaylaştırılmış diffüzyon ve aktif taşımanın)  ortak özellikleri olduğu gibi ayrılan özellikleri de vardır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/vasitali-tasima-tiplerinin-ortak-ve-ayrilan-ozellikleri/

Aktif Taşıma (AT)

A –       Aktif Taşıma (AT) Hayvanlarda normal hayatsal faaliyetlerin devamı için bazen maddelerin düşük konsantrasyonda oldukları bölgeden yüksek konsantrasyonda oldukları bölgeye taşınmaları gerekir. Ayrıca hücrelerinin bazılarının normal fonksiyonlarını yapabilmeleri için bazı iyon/moleküllerin hücre içi ve dışı ortamlarda farklı konsantrasyonda bulunması gerekir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/aktif-tasima-at/

3-Osmoz (pasif taşıma)

A –       PASİF TAŞIMA TİPLERİ 3-    Osmoz Biyolojik sistemlerde başlıca çözücünün su olması nedeniyle, hücre zarından en çok diffüz eden molekül su olmaktadır. Su hem hücre içine doğru, hem de hücre dışına doğru daima diffüzyonla taşınır, hiçbir zaman aktif taşıma ile taşınmaz.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-osmoz-pasif-tasima/

2-Kolaylaştırılmış Diffüzyon (Kolaylaştırılmış Vasıtalı Taşıma) (Pasif taşıma)

A –       PASİF TAŞIMA TİPLERİ 2-    Kolaylaştırılmış Diffüzyon (Kolaylaştırılmış Vasıtalı Taşıma) Pasif taşıma şekillerinden diffüzyonun bir tipini oluşturan kolaylaştırılmış diffüzyonda;  taşınacak maddenin daha düşük konsantrasyonda olduğu bölgeye taşınmasında,  integral zar proteinleri taşıyıcı olarak görev yapar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/2-kolaylastirilmis-diffuzyon-kolaylastirilmis-vasitali-tasima-pasif-tasima/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.