Category: EVRİM

Jeolojik Zaman Çizelgeleri

Jeolojik Zaman Çizelgeleri   Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/jeolojik-zaman-cizelgeleri/

EVRİMİN DELİLLERİ 3- Karşılaştırmalı Anatomi

  EVRİMİN DELİLLERİ 3-    Karşılaştırmalı anatomi Evrime delil sağlayan diğer bir bilim dalı karşılaştırmalı anatomidir. Bu bilim dalında başlıca taksonların vücut şekilleri ve yapısal özellikleri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak incelenir. Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-3-karsilastirmali-anatomi/

Genetik Varyasyon

   Genetik Varyasyon: Genetik Değişimin Gerekli Bileşeni Bu gözlemlerle ilgili düşünürken, evrim veya genetik değişiklik için genetik varyasyonun gerekli olduğunu gördük. Sonuç olarak, eğer hayvanlar genetik olarak aynı ise, seçilmek için genetik avantajları ya da dezavantajları yoktur, üstünlükleri yoktur. Genetik varyasyonların sebepleri nelerdir? Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.4       4Shares270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/genetik-varyasyon/

EVRİM MEKANİZMASI

  EVRİM MEKANİZMASI Evrimin önemli ham malzemelerinden biri mutasyonlardır. Mutasyonu açıklamadan önce modifikasyon (ya da diğer adıyla varyasyon) tanımını doğru yapmak gerekir. Modifikasyon, çevre koşullarının etkisiyle canlının genetik yapısındaki şu ya da bu genin zorunlu veya tercihli olarak uyarılması ya da işlevlerin teşvik edilmesi-güçlendirilmesi sonucunda dış görünüşünde (fenotip) ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Çoğu yayında …

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/evrim-mekanizmasi/

EVRİMİN DELİLLERİ 2- Fosil kayıtları

  EVRİMİN DELİLLERİ 2-    Fosil kayıtları Genel olarak kullanıldığı anlamda fosil, çok önce yaşamış bir canlının günümüzdeki tanınabilir fiziksel kanıtıdır. Yeryüzündeki hayatın uzun hikayesinin bu şekildeki fiziksel kanıtları, fosilleşmiş iskeletler, kabuklar, yapraklar, tohumlar ve canlıların bıraktıkları izlerdir. Fosil olacak bir organizma veya bunun vücut kısımları çürümeden önce gömülmelidir. Ayrıca organizmanın gömüldüğü kayaç tabakaları da …

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-2-fosil-kayitlari/

EVRİMİN DELİLLERİ 1- Biyocoğrafya

  EVRİMİN DELİLLERİ Evrimin canlı alemdeki etkilerini gösteren geçmişte ve günümüzde çok sayıda delil vardır. Darwin evrime delil olarak genellikle türlerin coğrafik dağılımını ve fosil kayıtlarını göstermiştir. Ancak günümüzde evrime kanıt olarak çok daha zengin kaynaklardan faydalanmak mümkündür. Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.5       5Shares270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-1-biyocografya/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme -c. Parapatrik Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme c.  Parapatrik Türleşme Bilindiği gibi Latince’de para yanında demektir. Parapatrik türleşme dendiğinde farklılaşma sürecinde kökendeş populasyonların yan yana bulunmaları kast edilir. Parapatrik türleşme yayılışları ayrı ancak yan yana olan ve hatta bir oranda örtüşen populasyonların farklılaşmasıdır (Wu 2001, Wu vd. 1998). Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme-c-parapatrik-turlesme/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme -b. Simpatrik Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme b. Simpatrik Türleşme Simpatrik türleşme olarak adlandırılan modelde (Maynhard Smith 1968, Bush 1993, Via 2001) bir köken soy hattının coğrafik bariyerler dışındaki nedenlerle farklı seyirleri olan iki veya daha fazla evrimsel birim olarak başlamasını ve yeterli sürenin sonucunda ayrı soy hatlarının oluşmasını öngörür (şekil). Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme-b-simpatrik-turlesme/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme -a. Allopatrik Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme a.  Allopatrik Türleşme Allopatrik türleşme bir köken populasyonun coğrafik bir bariyerle ayrılması ve ayrılan populasyonların süreç içerisinde farklılaşması sonucu gerçekleşen türleşme şeklini tanımlar. Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme-a-allopatrik-turlesme/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme Yayılış esas alınarak türleşmenin tanımlanması gelenekseldir ve üç kategoride tanımlanır. Bunlar bir coğrafik bariyerle ayrılan populasyonların farklı alanlarda farklılaşmasını ifade eden allopatrik türleşme, coğrafik bir bariyerle yayılış alanları ayrılmadan veya aynı alanda farklılaşmayı tanımlayan simpatrik türleşme ve yayılış alanlarının kısmen örtüşmesi ya da yan yana iki populasyonun farklılaşmasını tanımlayan parapatrik türleşme …

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme/

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar -e. Hibritleşme, hibrit zonlar ve hibritleşme yoluyla türleşme

  3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar e.  Hibritleşme, hibrit zonlar ve hibritleşme yoluyla türleşme Hibrit kavramı çok sayıda farklı durum için kullanılır. Ancak, burada türler arası hibritleşme ile sınırlı tutulmuştur. Hibritleşme yoluyla türleşme hayvanlarda nadir iken bitkilerde yaygındır (Arnold 1992, 1997, Mallet 2007). Yaklaşık 250.000 kadar bitki türünün 27.500 kadarının (yaklaşık %11) veya daha fazlasının hibritleşme …

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-turlesmeyi-tetikleyen-olaylar-e-hibritlesme-hibrit-zonlar-ve-hibritlesme-yoluyla-turlesme/

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar -d. Kromozomal türleşme

  3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar d. Kromozomal türleşme Poliployidi tüm kromozom takımında değişmeye neden olan bir mutasyon tipidir. Haploid (n) veya diployit (2n) atasal form yerine, poliploid organizmalar tetraploid (4n), oktoploid (8n) veya daha yüksek sayıda kromozom takımına sahip olabilirler. Poliployitlik bitkilerde yaygın ancak hayvanlarda ise oldukça nadirdir. Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-turlesmeyi-tetikleyen-olaylar-d-kromozomal-turlesme/

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar -c. Eşeysel ve Davranışsal Nedenli Türleşme

  3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar c.  Eşeysel ve Davranışsal Nedenli Türleşme Farklı soy hatlarında türleşme hızı farklılıklar gösterir. Bu konuda henüz sınırlı çalışmalar olsa da bazı genellemeler yapmaya olanak veren veriler de mevcuttur. Bu açıdan en çarpıcı verilerden biri eşeyler arası etkileşimlerin karmaşık olduğu soy hatlarının, akraba ancak eşeyler arası etkileşimlerin zayıf olduğu gruplara göre, …

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-turlesmeyi-tetikleyen-olaylar-c-eseysel-ve-davranissal-nedenli-turlesme/

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar -b. Ekolojik nedenli türleşme

  3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar b. Ekolojik nedenli türleşme Bitki veya hayvan, birçok yayılış alanı içerisinde az veya çok farklılık gösteren birden fazla ekolojik zonu işgal ediyor olabilir. Farklı bir ifade ile hiçbir türün yayılış alanı tek düze değildir. Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-turlesmeyi-tetikleyen-olaylar-b-ekolojik-nedenli-turlesme/

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar -a. Konak özgüllüğü

  3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar a.  Konak özgüllüğü Konak özgüllüğü veya monofaji (tek tip besin kullanma) çoğu omurgasız gruplar ve özellikle böcekler için tipik bir ekolojik özelliktir. Monoksen parazit veya monofaj organizma içinde/üzerinde yaşadığı veya beslendiği türün bireylerini özgül mekanizmalarla tanır ve konağın savunma mekanizmalarını aşmasını olası kılan özgün adaptasyonlara sahiptir. Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.        270Shares

Continue reading

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.
 • 270
  Shares

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/3-turlesmeyi-tetikleyen-olaylar-a-konak-ozgullugu/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.