Kategori Arşivi: AKADEMİK NOTLAR

Şub 21

OBEZİTENİN TANIMI, ÖNEMİ VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLER

OBEZİTENİN TANIMI, ÖNEMİ VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLER   Obezite, başlangıçta gelişmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilirken gelişmekte olan ülkelerde de gelir düzeylerinin artması, batı yaşam tarzının benimsenmesi, enerji alımı artarken enerji harcanmasının azalması ve nihayet kırsaldan kente göç olgusu ile birlikte kaçınılmaz olmuştur.

Okumaya devam edin »

Şub 20

BİTKİLERDE PROTEİN KİNAZLARIN ROLÜ

BİTKİLERDE PROTEİN KİNAZLARIN ROLÜ   GİRİŞ Bitkide büyümenin uyarılması bitki hormonlarının aktivasyonunu, strese karşı oluşturulan cevabı, gelişimin kontrolünü ve hücre devri gibi farklı mekanizmaları kapsamaktadır. Bu düzenleyici yolların çoğu proteinin fosforilasyon ve defosforilasyonu ile kontrol edilmektedir.

Okumaya devam edin »

Şub 20

Ağrı Reseptörleri Serbest Sinir Uçlarıdır

Ağrı Reseptörleri Serbest Sinir Uçlarıdır Deride ve diğer dokulardaki ağrı reseptörlerinin hepsi serbest sinir uçlarıdır.

Okumaya devam edin »

Şub 20

Ağrı Reseptöplerinin Uyaranları

Ağrı Reseptöplerinin Uyaranları             Üç Tip Uyaran Ağrı Reseptörlerini Uyarır – Mekanik, Termal ve Kimyasal.

Okumaya devam edin »

Şub 20

Ağrı Koruyucu Bir Mekanizmadır

Ağrı Koruyucu Bir Mekanizmadır Ağrı herhangi bir doku hasarında ortaya çıkar ve kişiyi ağrılı uyaranı ortadan kaldırmak için bir tepki vermeye zorlar.

Okumaya devam edin »

Şub 20

BİYOLOJİK ROLLERİNE GÖRE PROTEİNLER

BİYOLOJİK ROLLERİNE GÖRE PROTEİNLER Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Hücrenin tüm kısımlarında bulunurlar. Bir hücrede binlerce farklı protein bulunabilir (örneğin E. coli’de 3000, insan hücresinde 100,000 kadar farklı protein bulunur).

Okumaya devam edin »

Şub 02

BESİYERLERİ

MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ AMAÇLI BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki ana bölüme ayrılırlar.

Okumaya devam edin »

Şub 01

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar e. Hibritleşme, hibrit zonlar ve hibritleşme yoluyla türleşme

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar e.  Hibritleşme, hibrit zonlar ve hibritleşme yoluyla türleşme Hibrit kavramı çok sayıda farklı durum için kullanılır. Ancak, burada türler arası hibritleşme ile sınırlı tutulmuştur. Hibritleşme yoluyla türleşme hayvanlarda nadir iken bitkilerde yaygındır (Arnold 1992, 1997, Mallet 2007).

Okumaya devam edin »

Şub 01

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar d. Kromozomal türleşme

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar d. Kromozomal türleşme Poliployidi tüm kromozom takımında değişmeye neden olan bir mutasyon tipidir. Haploid (n) veya diployit (2n) atasal form yerine, poliploid organizmalar tetraploid (4n), oktoploid (8n) veya daha yüksek sayıda kromozom takımına sahip olabilirler.

Okumaya devam edin »

Şub 01

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar c. Eşeysel ve Davranışsal Nedenli Türleşme

3- Türleşmeyi Tetikleyen Olaylar c.  Eşeysel ve Davranışsal Nedenli Türleşme Farklı soy hatlarında türleşme hızı farklılıklar gösterir. Bu konuda henüz sınırlı çalışmalar olsa da bazı genellemeler yapmaya olanak veren veriler de mevcuttur.

Okumaya devam edin »

Eski yazılar «