bitkisel_organlar_klasik sorular-1_cevapli

 

bitkisel_organlar_klasik sorular-1_cevapli

 1-          Bir bitkinin kökünün boyuna kesitini çizip kısımlarını gösterin

 kök boyuna kesiti

 

 

2-          Bir bitkinin kökünün enine kesitinde görülen tabakaları gösteriniz

 kök enine kesiti

 

3-          Bitkide büyüme noktasındaki tabakaları ve bu tabakalardan meydana gelen dokuları yazınız.

a.       Dermatojen (Protoderm)’den  …………………….  Epidermis (örtü doku)

b.       Periblem (Temel meristem)’den  ………………….. Korteks ve temel doku

c.       Plerom(Prokambiyum)’den ………………………..  İletim doku

  

4-          Bitkilerde destek doku kaç çeşittir? Bu dokuların özelliklerini yazınız. Bulunduğu yerlere örnek veriniz.

a.       Sklerankima (Sert doku):  Hücrelerinde lignin ve selüloz düzenli olarak dizilmiştir. Bu düzenli dizilim sayesinde kalın ve serttir. Sklerenkima hücreleri işlevsel olgunluğa eriştiklerinde canlılıklarını kaybederler ve sertleşmiş çeperleri bitkiye desteklik sağlayan iskelet görevi yapar. Olgun sklerenkima hücreleri bitkinin boyuna uzamanın durduğu kısımlarında bulunur.

b.       Trakeit: Uzun mesafeli su taşınmasında işlev yapar. Silindir veya prizma şeklinde iki ucu sivri, trakelere göre daha ince ve uzun hücrelerdir. Sertleşmiş ve kalınlaşmış çeperleri sayesinde su taşımanın yanında desteklik sağlar.

c.       Ksilem Sklerenkiması: Odunlaşmış çeperlere sahiptir. Desteklik sağlar.

d.       Floem sklerenkiması (lif hücreleri): Destek sağlamakla görevlidir.

 

5-          Ksilem ve floem elemanları arasındaki farklardan 4 tanesini yazınız.                                        

 

Ksilem

Floem

a.

Cansız

Canlıdır.

b.

İletim tek yönlü

İletim çift yönlü

c.

İletim yavaş

İletim hızlı

d.

Su ve mineral taşı

Organik madde taşır

 

6-          Aşağıda verilmiş terimleri tanımlayınız.

1.       Kambium : Kök ve gövdede enine kalınlaşmayı sağlayan sekonder meristemdir.

2.       Lentisel                      : Odun gövdede mantar doku üzerinde gaz alış verişini sağlayan cansız geçitlerdir.

3.       Kütikula                    : Yaprak epidermisi üzerini örten mumsu tabakadır.

4.       Hitatod                      : yaprak kenarlarında suyun sıvı halde atılmasını sağlayan göceneklerdir.

5.       Gutasyon                  : Suyun hidatotlardan sıvı şekilde atılmasına denir.

6.       Dermotojen              : Büyüme bölgesindeki en dış tabakadır. Epidermisi meydana getirir.

7.       Plerom                       : Büyüme noktasındaki en iç tabakadır. Gelişerek iletim dokuyu meydana getirir.

 

7-          Verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1.       Bitkilerde suyun taşınmasını sağlayan odun borularının çapı geniş olanlarına TRAKE  , çapı dar olanlarına ise TRAKEİT denir.

2.       Bitkide büyüme noktaları kökte KALİPTRA gövdede ise genç yapraklar tarafından korunur.

3.       Bitkilerdeki kloroplast en çok yapraklardaki PALİZAT parankimasında bulunur.

4.       Soymuk borularında taşıma ÇİFT yönlüdür.

5.       Mantar dokuda gaz alışverişini sağlayan yapıya LENTİSEL denir.

6.       Bitkilerin boyuna  büyümesini sağlayan meristeme meristem denir.

7.       Embriyonik dönemden bölünme özelliği kazanan  meristeme PRİMER meristem denir.

8.       Embriyonik dönemden sonra  bölünme özelliği kazanan  meristeme SEKONDER meristem denir.

9.       Gaz alışverişini epidermiste STOMA,  peridermiste LENTİSEL yapısı sağlar.

10.   Parankima dokusu fotosentez YAPAR, epidermis  dokusu fotosentez YAPMAZ.

 

8-          Aşağıda verilen ifadelerin doğru(D) veya yanlış (Y) olduklarını belirtiniz.

1.       (Y) epidermis fotosentez yapabilir.

2.       (Y) epidermis hücreleri çok yıllık bitkilerin gövde ve kökünde yer alır.

3.       (D) kollenkima hücreleri bitkiye esneklik verir.

4.       (D) çok yıllık bitkilerde gövde ve kökünde ksilem ile floem arasında kambiyum tabakası görülür.

5.       (Y) hidatodlar fazla suyu gaz halinde dışarı atarlar.

6.       (Y) soymuk borularındaki taşınma odun borularındaki taşınmadan hızlıdır.

7.       (D) bitkilerde büyüme sınırsızdır.

8.       (D) kökün iletim demetlerini kapsayan bölümüne merkezi silindir denilir.

9.       (Y) peridermis fotosentez yapabilir.

10.   (D) bitkinin toprak üstünde kalan kısmına sürgün sistemi denilir.

 

 

 

 

 

DOKUMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bitkisel_organlar_klasik sorular-1_cevapli

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/bitkisel_organlar_klasik-sorular-1_cevapli/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: