bitkilerde taşıma çalışma soruları_1

1)          Bitkilerde su ve mineral madde taşınmasında etkili olan faktörleri açıklayınız


 

 

 

2)          Bitkilerde organik madde taşınmasını açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)          Stomaların kapanma mekanizmasını açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

4)          Yaprağın mezofil tabasında bulunan yapıların görevlerini yazınız.

 

 

 

 

 

5)          Bitkilerde terlemeye etki eden çevresel faktörleri açıklayınız.

 

 

 

 

6)          Sulak bölge bitkilerinin özellikleri nedir?

 

 

 

 

 

7)          Bitkilerde suyun taşınması hangi yollarla olur?

 

 

 

 

 

8)          Aşağıdaki kelimelerin anlamını açıklayınız.

1)     Kaspari şeridi :

2)     Kapalı demet :

3)     Kserofit bitki :

4)     Adezyon:

5)     Kohezyon :

9)          Aşağıda verilen ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduklarını belirtiniz.

1)     Gaz alışverişini epidermiste ………………….  ,  peridermiste ………………….. yapısı sağlar.

2)     Destek  dokularından ………………….. canlı   ,     …………………..cansızdır.

3)     Koruyucu dokulardan ………………….. canlı   ,     …………………..cansızdır.

4)     Mezofil tabakasındaki karbondioksit artışı stomaların    …………………….. neden olur.

5)     Mezofil tabakasındaki karbondioksit azalışı  stomaların    …………………….. neden olur.

6)     Yaprağın dış yüzeyinde  su kaybını önlemek için …………….. maddesinin birikmesiyle …………………..tabakası oluşur.

7)     Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine tutunması kuvvetine …………………….. denir.

8)     Gülü seven …………… katlanır.

9)     Bitkide yan kökler ……….. …dan oluşur.

10)  Parankima dokusu fotosentez ……………….

11)  Epidermis  dokusu fotosentez ……………….

12)  Yaprak ve genç  gövdedeki bazı epidermis hücreleri farklılaşarak …………………………………………..adı verilen, fotosentez yapabilen,kontrollü su kaybını ve gaz alışverişini sağlayan hücrelere dönüşür.

13)  Kutikula tabakası nemli bölge bitkilerinde ………………….kurak bölge bitkilerinde ise ……………….’dır.

14)  Soymuk borularında madde taşınması ……………………… olup, taşınma hızı da ……………………….’tır.

15)  Normal epidermis hücrelerinin aksine stoma hücreleri ………………………. içerir.

16)  Kök ve gövdede enine kalınlaşmayı ………………………………………… sağlar

17)   Bitkilerdeki kloroplast en çok yapraklardaki …………………………….. parankimasında bulunur.

18)  Soymuk borularında taşıma …………………………. yönlüdür.

19)  Mantar dokuda gaz alışverişini sağlayan yapıya …………………………. denir.

20)  Bitkide PALİZAT ve SÜNGER parankiması ile STOMA hücrelerinde fotosentez gerçekleşir.

 

 DOKUMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bitkilerde taşıma çalışma soruları_1

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/bitkilerde-tasima-calisma-sorulari_1/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.