BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

 

BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR

EDEBİ AKIMLAR

Edebiyat, resim, müzik, heykel… gibi değişik sanat dallarıyla ilgili olarak ortaya çıkan, belirli bir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme "akım" denir.

Kimi zaman aynı akımın hem edebiyatı hem de başka sanat dallarını etkilediği olmuştur, öyleyse akımların etkisi belli bir sanat dalıyla sınırlı olmamaktadır.

Bir edebiyat akımının oluşmasında;

*   Toplumsal yapıdaki gelişme ve değişmeler

*   Siyasal yönetim özellikleri

*   O dönemdeki felsefi anlayışlar

*   Sanatçıların değişiklik istekleri

Başlıca etkenlerdir. Bu etkenler özellikle 20. yüz-yıla kadar ortaya çıkan edebiyat akımları üzerinde etkili olmuştur. 20. yüzyılda etkili olan edebiyat akımlarında daha çok "sanatçıların değişiklik istekleri" rol oynamıştır.

Her edebiyat akımı ya bir öncekine tepki olarak doğmuştur ya da önceki akımın uzantısı mahiyetindedir. Bu yönden düşünüldüğünde kimi akımlar arasında büyük farklılık, kimileri arasında da benzerlikler vardır.

A –       14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır:

1-          Hümanizm (İnsancılık)

2-          Klasisizm (Kuralcılık)

3-          Romantizm (Coşumculuk)

4-          Realizm (Gerçekçilik)

5-          Naturalizm (Doğalcılık)

6-          Parnasizm (Şiirde gerçekçilik)

7-          Sembolizm (Simgecilik)

B –       20. yüzyılda görülen başlıca edebiyat akımları ise şöyle sıralanabilir

1-          Empresyonizm (İzlenimcilik)

2-          Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

3-          Kübizm

4-          Fütürizm (Gelecekçilik)

5-          Dadaizm (Kuralsızlık)

6-          Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

7-          Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

 
Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/bati-edebiyatinda-akimlar/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: