ATATÜRK İLKELERİ DEVRİMCİLİK

Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

 

ATATÜRK İLKELERİ

DEVRİMCİLİK

Bu ilke öncelikle; ulusçuluk, halkçılık, laiklik, devletçilik ve cumhuriyetçilik ilkeleri temel alınarak yapılan devrimlerin gerçekleştirilmesi, sonra da bu devrimlerin çağdaş yaşamın gerçeklerine ve değişimlerine göre sürekli olarak yenilenmesi biçiminde tanımlanabilir. Bu noktada kemalizmin bir ideoloji olarak diğer ideolojiler gibi değişime açık olmadığı konusunda yapılan eleştirileri çürüten bir yaklaşımdır. Çünkü burada devrimcilikten kastedilen var olan kurumları zorla değiştirmek, eskileri yok etmek anlamında değildir yani diğer bir deyişle ”ihtilal” ile aynı anlama sahip değildir. Buna karşılık çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için sürekli bir yenilenme, ilerleme ve aydınlanma hareketi olarak adlandırılması gerekmektedir.

Kemalist ”devrimcilik” ilkesi, halkçılıkla ve hatta demokrasi anlayışı ile iç içe bir anlam taşır. Mustafa Kemal’in 1923’te Konya’daki bir konuşmasında yer alan su cümleler, O’nun nasıl bir devrimcilik anlayışından hareket ettiğini, hiç bir yanlış anlamaya yer vermeyecek kadar açık bir biçimde sergilemektedir: ”Bozuk zihniyetli milletlerde büyük çoğunluk başka hedefe, aydın denen sınıf başka zihniyete sahiptir. Aydın sınıf telkinle, aydınlatma ile büyük çoğunluğu kendi amacına göre ikna etmeyi başaramayınca, başka yollara başvurur. Halka zorbalık etmeye başlar. Başarıya ulaşmak için, aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında tabii bir uyum olması gerekir. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği ilkeler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Bu halk bir defa karşısındakinin samimiyetle kendilerine yardımcı olduklarına inanırsa her türlü hareketi derhal kabule hazırdır. Bunun için gençlerin herşeyden evvel millete güven vermesi gereklidir.”

Bu, seçkinciliğinin açıklıkla yaşayan, halka bütünleşmeye ve dolayısıyla demokratik yöntemlere büyük önem veren bir devrimcilik anlayışıdır.

Kemalist devrimcilik anlayışının iki yani bulunduğunu söyleyebiliriz. Birinci yani eski düzenin geçerliliğini yitirmiş kurumlarını yıkıp, yerlerine çağın gereksinmelerini karşılayacak kurumları koymakla ilgilidir. Ama kemalizm bununla yetinmekte, devrimciliği aynı zamanda sürekli olarak yeniliklere, değişmelere açıklık biçiminde anlamakta ve kalıplaşmaya karşı çıkmaktadır.

Atatürk, devrimcilik ilkesinin birinci öğesini şöyle tanımlıyordu: ”Devrim, Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış kurumları yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini temin edecek yeni kurumları koymuş olmaktır.” Atatürk, yaptığı devrimin ülkeye kazandırdıklarının korunmasını elbette ki devrimcilik ilkesinin bir gereği sayıyordu. Ama O’nun açısından sorun o noktada bitmiyordu. Koşulların değişeceğini, değişen koşulların yeni kurumları, yeni atılımları gerektireceğinin bilincindeydi. Bu nedenledir ki, kemalist ideolojinin kalıplaşmasına, karşıydı. Koşullara koşut olarak sadece kurumların değil, düşüncelerin de değişmesinin gerekliliğini biliyordu. İşte bu nedenledir ki, kemalizmin devrimcilik ilkesi, aynı zamanda bir ”sürekli devrimcilik” anlayışını da yansıtmaktadır.

En ilerici kurumlar bile, koşullar içinde eskir. En ileri bir devrimin ”bekçiliği” ile yetinenler, günün birinde değişen koşulların gerisinde kalmaktan, tutuculaşmaktan kurtulamazlar. Kemalizm’in bu sürekli devrimcilik anlayışını benimsemeden, sadece Mustafa Kemal’in sağlığında gerçekleştirdiklerinin bekçiliği ile yetinenleri ”kemalist” ya da Atatürkçü saymak olanaksızdır. Suna Kili, ”Devrimcilik kalıplaşmayı, durağanlığı, köhneleşmeyi, işlevini kaybetmeyi, çağın, toplumun gerisinde kalmayı önlemek, dinamik bir devrim anlayışını sağlamak ve sürdürmek için konmuştur.” derken haklıdır. Emre Kongar da, aynı gerçeği söyle ifade etmektedir: ”İkinci anlamda devrimcilik, Türk Devrimini, temel ilkeleri yönünde ileri götürme görevini içeriyordu. Yalnız mevcudun ve gerçekleştirilenin korunması ile yetinilmeyecek, Türk Devrimi, zamanın gereklerine ve çağdaş gelişmelere göre, temelinde yatan ilkeler doğrultusunda, daha da ileriye götürecektir.


Beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/ataturk-ilkeleri-devrimcilik/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: