Ağustos 2017 archive

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 3- PROTEİNLER

  III-          PROTEİNLER   Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Hücrenin tüm kısımlarında bulunurlar. Bir hücrede binlerce farklı protein bulunabilir (örneğin E. coli’de 3000, insan hücresinde 100,000 kadar farklı protein bulunur). Proteinlerin hepsi hücrede doğal olarak bulunan 20 çeşit amino asitten oluşurlar (bütün proteinler L-amino asitlerden oluşurlar. Ancak, bazı özel hücre ve hücre yapılarında …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-yapisinda-bulunan-temel-bilesikler-3-proteinler/

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 2-LİPİTLER

  II-          LİPİTLER (YAĞLAR) Lipidler, protein ve karbonhidratlarla beraber organizmaların üç büyük bi- omoleküller sınıfını oluşturmaktadır. Lipidler ya hidrofobiktir (suda çözünmez) ya da amfipatiktir (Hem polar hem de nonpolar grup taşır). Bu nedenle lipidler, katı yağları, mumları ve onlarla ilişkili bileşikleri kapsarlar. Lipidlerin her bir grubuna ayrı bir özellik kazandıran ve onların yapılarının esasını oluşturan …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-yapisinda-bulunan-temel-bilesikler-2-lipitler/

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1-KARBOHİDRATLAR

 KARBOHİDRATLAR Doğada yaygın olarak dağılmış ve en büyük kütlesel miktarlarda bulunan biyomoleküllerdir. Sakkarit olarak da bilinirler. Kimyasal olarak hem amino asitlerden ve hem de nükleotidlerden daha basit moleküllerdir. Her ne kadar CnH2nOn genel formülü ile tanımlanırlarsa da, bu çoğu zaman yanlış anlaşılmalara neden olur. Çünkü bazı moleküller bu tanımlamaya uydukları halde (örneğin formaldehit CH2O, laktik …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-yapisinda-bulunan-temel-bilesikler-1-karbohidratlar/

EVRİM MEKANİZMASI

  EVRİM MEKANİZMASI Evrimin önemli ham malzemelerinden biri mutasyonlardır. Mutasyonu açıklamadan önce modifikasyon (ya da diğer adıyla varyasyon) tanımını doğru yapmak gerekir. Modifikasyon, çevre koşullarının etkisiyle canlının genetik yapısındaki şu ya da bu genin zorunlu veya tercihli olarak uyarılması ya da işlevlerin teşvik edilmesi-güçlendirilmesi sonucunda dış görünüşünde (fenotip) ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Çoğu yayında …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/evrim-mekanizmasi/

Monosakkarid taşınması aktif bir olaydır.

  Monosakkarid taşınması aktif bir olaydır. *        Monosakkaridlerin transportu iodoasetik asid, siyanid ve florhizin gibi metabolik inhibitörler ile bloke edilebilir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/monosakkarid-tasinmasi-aktif-bir-olaydir/

Diyette Bulunan Nükleik Asitlerin İnce Barsakta Yıkımı

  Diyette Bulunan Nükleik Asitlerin İnce Barsakta Yıkımı Pankreatik salgılarda bulunan enzimlerden ribonükleaz ve deoksiribo-nükleazlar diyette bulunan nükleik asitleri öncelikle polinükleotidlere parçalarlar.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/diyette-bulunan-nukleik-asitlerin-ince-barsakta-yikimi/

Organik bileşikler ile inorganik bileşikler arasındaki farklar

  Organik kimya karbon bileşiklerinin kimyasıdır. Karbonun hidrojenli bileşiklerini inceler. Organik kelimesi organizmadan türemiş anlamındadır ve ilk kez İsveçli kimyacı ve doktor Berzelius tarafından kullanılmıştır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/organik-bilesikler-ile-inorganik-bilesikler-arasindaki-farklar/

Sınıflandırma Sistemleri

  Sınıflandırma Sistemleri Sınıflandırma sistemleri tarihinin, bilimin tarihi kadar eski olduğunu söylemek yanlış olmaz.  İlk insan deneme yanılma yolu ile canlıları kendine yararlı ve zararlı olanlar diye sınıflandırmış olmalıdır. Sistematiğin yani sınıflandırmanın ilk ortaya çıkışından bugüne kadar pek çok sistemler ortaya çıkmış olmakla birlikte bu sistemler aşağıdaki gibi gruplara ayrılabilir:

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/siniflandirma-sistemleri/

Sınıflandırma Tarihçesi

  Sınıflandırma Tarihçesi Canlıların sınıflandırılması çok eski yıllardan beri insanları ilgilendirmiştir.  Bu işle ilk uğraşan kişi, doğabilimci ve filozof olan Aristoles (M.Ö.384-322) ve öğrencileridir.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/siniflandirma-tarihcesi/

Canlılar Neden Sınıflandırılır?

  Canlılar Neden Sınıflandırılır? Dünyada yaşayan canlılar, insanlarla birlikte içinde yaşadığımız çevrenin bir üyesidirler.  Çevre bilindiği gibi cansız (su, hava, toprak vb.) ve canlı (hayvanlar ve bitkiler) öğelerden oluşur.  Canlılar bu komposizyonun canlı (biyotik) kısmını oluşturur.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilar-neden-siniflandirilir/

EVRİMİN DELİLLERİ 2- Fosil kayıtları

  EVRİMİN DELİLLERİ 2-    Fosil kayıtları Genel olarak kullanıldığı anlamda fosil, çok önce yaşamış bir canlının günümüzdeki tanınabilir fiziksel kanıtıdır. Yeryüzündeki hayatın uzun hikayesinin bu şekildeki fiziksel kanıtları, fosilleşmiş iskeletler, kabuklar, yapraklar, tohumlar ve canlıların bıraktıkları izlerdir. Fosil olacak bir organizma veya bunun vücut kısımları çürümeden önce gömülmelidir. Ayrıca organizmanın gömüldüğü kayaç tabakaları da …

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-2-fosil-kayitlari/

EVRİMİN DELİLLERİ 1- Biyocoğrafya

  EVRİMİN DELİLLERİ Evrimin canlı alemdeki etkilerini gösteren geçmişte ve günümüzde çok sayıda delil vardır. Darwin evrime delil olarak genellikle türlerin coğrafik dağılımını ve fosil kayıtlarını göstermiştir. Ancak günümüzde evrime kanıt olarak çok daha zengin kaynaklardan faydalanmak mümkündür.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-1-biyocografya/

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

I-         CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ    HÜCRE: Bütün canlıları meydana getiren ve canlılık özelliği gösteren en küçük birime hücre denir. Hücre bütün canlıların en küçük yapısı olduğuna göre ortak özellikleri nelerdir?

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/canlilarin-ortak-ozellikleri/

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

  G.     LABORATUVAR ÇALIŞMALARI Biyoloji, gözlem ve deneylere dayanan bir bilimdir. Bu nedenle laboratuvar çalışmaları biyoloji için önemlidir. Laboratuvar çalışmalarının iki temel amacı vardır.

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/laboratuvar-calismalari/

BİYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ ve BİLİM – TOPLUM İLİŞKİSİ

  E.     BİYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Devamını oku

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/biyolojinin-diger-bilimlerle-iliskisi-ve-bilim-toplum-iliskisi-ve-bilim-toplum-iliskisi/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: