20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 4-FÜTÜRİZM

 

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları

4-    FÜTÜRİZM

İtalyan şair Marinetti (1876 – 1944)’nin 1909’da Fransa’da yayımladığı bildirgesiyle orta­ya çıkan bu akım, yaşamın sürekli ve hızlı bir de­ğişim içinde olduğunu, sanatın da bu değişime ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur.

Fütürizm, (gelecekçilik) geleneksel sanat an­layışına karşı çıkarak, yeni anlatım yollarının ve biçimlerinin bulunması gerektiği görüşünü benim­ser; sanatın her dalına makineyi, hızı ve dinamiz­mi sokmak ister. Fütürizm, bir bakıma makineye olan hayranlığın türküsünü söyler. Ölçülü, uyaklı şiiri reddeder. Serbest nazım biçimleriyle ve yep­yeni sözcüklerle eserler vermeyi amaçlar; gele­neksel dilbilgisi kurallarını dışlar.

Fütürist şairler geçmişe ait tüm değerleri yık­mak istemişler; geleneksel olan her şeye karşı çıkmışlardır. "Makineleşmeye hayranlık", "hız", "ataklık","gemilere, trenlere, uçaklara övgü","sa-vaşın güzelliği" temaları fütürist şairlerin başlıca dayanakları olmuştur.

Fütürizm resim, heykel, mimarlık alanlarını da etkilemiş, ancak uzun ömürlü olmamış ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra yerini Dadaizme bırak­mıştır. Bu akım, İtalyan milliyetçiliğine ve askeri işgalciliğine çanak tutmuş; Rusya’da Marksist şa­irler tarafından benimsenmiştir.

a.  Fütürizmin Önemli Temsilcileri:

*   F.T. Marinetti              şiir

*   Mayakovski                şiir

b. Fütürizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

*   Nazım Hikmet             şiir

 

PİSTON

Gürültüler arasından Dan… Dan…

Gelir bir ses uzaktan

Makinenin gürültüsü

Pistonun gümbürtüsü

Piston… Ton… Ton… Ton

Piston… Pis…Ton…

(F.T. Marinetti)

 

MAKİNALAŞMAK

Trrrum,

Trrrum

Trrrum

Trak tiki tak

Makinalaşmak

İstiyorum

Beynimden etimden iskeletimden

geliyor bu!

Her dinamoyu

altıma almak İçin

çıldırıyorum

Tükürüklü dilim bakır telleri yalıyor

damarlarımda kovalıyor

oto-direzinler lokomotifleri III

Trrrum,

Trrrum,

Trrrum

Trak tiki tak!

Makinalaşmak

İstiyorum

(Nazım Hikmet)

 

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-4-futurizm/

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: