Bitkisel dokular açık uçlu sorular -1

1)          Bitki temel kısımları ve bu kısımların görevlerini yazınız.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/bitkisel-dokular-acik-uclu-sorular-1/

Bitkisel dokular açık uçlu sorular -2 cevaplı

1)          Köke alınan su ve minerallerin ksileme taşınması için iki yol vardır. Bunları yukarıdaki şekil üzerinde gösterip açıklayınız.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/bitkisel-dokular-acik-uclu-sorular-2-cevapli/

hücre zarından madde geçişi 1 ders planı 2019-2020

biyoloji ders planları

.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/hucre-zarindan-madde-gecisi-1-ders-plani-2019-2020/

boşaltım sistemi 1 boşaltım organları ders planı 2019-2020

biyolloji ders planları

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/bosaltim-sistemi-1-bosaltim-organlari-ders-plani-2019-2020/

Sentrozom

SENTROZOM

 

a-    Yapısı ve Özellikleri

*   Zarsızdır.

*   Bütün hayvansal hücrelerde, mantarlarda, alglerde ve bazı yosun eğrelti gibi ilkel bitkilerde rastlanır. Gelişmiş bitkilerde bulunmaz.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/sentrozom/

Mitokondri – Kloroplast Karşılaştırma

MİTOKONDRİ VE KLOROPLASTLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

*        Kloroplast ve mitokondri prokaryotlarda bulunmaz.

*        Her ikisi de çift zarlıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/mitokondri-kloroplast-karsilastirma/

Plastitler

PLASTİDLER

Bitki hücrelerinde besin üretimi ve depolanmasını sağlayan organellerdir. Hayvan hücrelerinde bulunmaz.

Bitkilerde bulunan bazı plastit çeşitleri kloroplast, kromoplast ve lökoplasttır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/plastitler/

Mitokondri

MİTOKONDRİ

a-    Yapısı ve Özellikleri

*        Oksijenli solunumun gerçekleştiği ve ATP enerjisinin üretildiği organeldir.

*        Memeli alyuvarları, bakteri ve mavi-yeşil algler dışındaki hayvan, bitki ve mantar hücrelerinde bulunur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/mitokondri/

Peroksizom

PEROKSİZOM

*        Bitkisel ve hayvansal hücrelerde bulunan ve içerisinde katalaz ve oksidaz enzimleri bulunan organeldir.

*     İçerisinde bulunan dört çeşit enzimden üçü hidrojen peroksit (H2O2)  oluşmasını sağlarken katalaz enzimi H2O2 ‘yi H2O ve O2‘ye parçalar.

*        H2O2 hücre için çok tehlikelidir. Çünkü O2‘nin reaksiyona girmesini yani solunumu önler.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/peroksizom/

Koful

KOFUL (VAKUOL)

a-    Yapısı ve Özellikleri

*        Hücre zarından, çekirdek zarından, golgi organelinden ve endoplazmik retikulumdan oluşabilir

*        İçinde çeşitli iyonlar, karbonhidratlar ve protein kristalleri bulunabilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/koful/

Lizozom

LIZOZOM

a-    Yapısı ve Özellikleri

*        Lipoprotein yapısında tek tabakalı zarla çevrili bir organeldir.

*   İçerisinde çok çeşitli hidroliz (sindirim) enzimi bulundurur. Bu enzimler hemen her türlü biyolojik bileşikleri parçalayabilme özelliğine sahiptir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/lizozom/

Golgi

A – GOLGİ AYGITI 

a-    Yapısı ve Özellikleri

*        Üst üste yığılmış yassı keselerden meydana gelen çekirdeğe yakın olarak bulunan zarsı yapılardır.

*        Hayvan hücrelerinde bulunan golgi aygıtı bitki hücrelerinde ”Diktiyozom” adını alır. Diktiyozom golgi aygıtında olduğu gibi madde sentezi ve madde iletiminde görevlidir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/golgi/

Endoplazmik Retikulum (ER)

ENDOPLAZMIK RETiKULUM (ER)

a-    Yapısı ve Özellikleri

*        Hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan zarlı kanallar sistemidir.

*        Hücre çekirdeği ile hücre zarı arasında kanal veya tüp görevi yapar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/endoplazmik-retikulum-er/

Ribozom

RİBOZOM

a-    Yapısı ve Özellikleri

*        Bütün hücrelerde bulunur. Olgun alyuvarlar gibi istisnalar hariç.

*        Zarsızdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/ribozom/

Stoplazma ve Organeller

I-         STOPLAZMA

 

Sitoplâzma iki kısma ayrılır

a-    Sitoplazmanın Yapısı;

*        Protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral, enzim ve su gibi organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.biyolojidersim.com/stoplazma-ve-organeller/

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: